VM E ENERGY

8359854

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

DISPLEJ NESVÍTÍ

 

1/Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

2/ Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční.

 

 

                                                        

 

DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

 
V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):
 
1/ Vypněte ovládací panel.
 
2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.
 
3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.
 
4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.
 
,

ROTOPED NENÍ STABILNÍ

V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.

 

.

V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :

 

 

 
 
 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 
 

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

 

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 

 
 

PŘIPOJENÍ PRODUKTU DOMYOS K TABLETU ČI CHYTRÉMU TELEFONU

1/ Na APP STORE nebo GOOGLE PLAY si stáhněte aplikaci Domyos E-connected

 

2/ Otevřete aplikaci.

 

3/ Přibližte tablet či chytrý telefon k produktu. Aby vše fungovalo, umístěte tablet na držák před optickým snímačem (viz funkční schéma konzoly).

Je-li aktivováno rozhraní Bluetooth®: Produkt rozpozná toto rozhraní automaticky. Na displeji se zobrazí název produktu: Klikněte na tlačítko OK.

Není-li rozhraní Bluetooth® aktivováno: Otevře se okno s výzvou k autorizaci aktivace rozhraní Bluetooth®, a tím i k připojení vašeho produktu.

 

4/ Připojení produktu k tabletu či chytrému telefonu ověříte podle ikony následující za , která se zobrazí na displeji.

 

5/ Prostřednictvím aplikace vás trenér provází cvičením. Nebo si vytvořte zabezpečený účet Domyos, vyberte svůj cíl a začněte s cvičením přizpůsobeným dle vašich požadavků!

 

 

SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ

Ukazatel tepové frekvence nebliká, či bliká nepravidelně.

1. Zkontrolujte umístění baterii, příp. ji nahraďte za novou.

2. Mírně navlhčete kardio pás v místě, kde se dotýká pokožky.

3. Zkontrolujte, že se pás dotýká kůže a není umístěn přes tričko.

 

 

PROBLEM WITH APPLICATION "E-CONNECTED"

Please click on the picture

 

 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software

Nahoru