900 Kiprun

Kód:8529159, 8529158

GPS 900 KIPRUN

Úvod

1.1 Navigace
1.2 Appairage (spárování)
1.3 Chargement (nabíjení)
1.4 Mise à jour logiciel (aktualizace)

Aktivity

2.1 Zahájit aktivitu
2.2 Zastavit aktivitu
2.3 Souhrn
2.4 Smazat aktivitu
2.5 Přidat sport
2.6 Seznam sportů
2.7 Nastavit informace v režimu sportu

Nastavení

3.1 Obecné
3.2 Uživatel
3.3 Každodenní aktivita
3.4 Aktivita
3.5 Připojení
3.6 Informace

Vlastnosti produktu

4.1 Propojení strava
4.2 Přesnost měření tepové frekvence
4.3 Přesnost nadmořské výšky
4.4 Výdrž
4.5 Paměť
4.6 Záznam gps
4.7 Přesnost rychlost / tempo
4.8 Přesnost vzdálenosti
4.9 Čas přenosu
4.10 Přesnost měření kroku
4.11 Automatická aktualizace
4.12 Vodotěsnost

Projojení hodinek

5.1 Appairage (spárování)
5.2 Přenos údajů
5.4 Jak sdílet aktivity na dalších platformách (strava, garmin, polar, fitbit,....)?
5.5 Notifikace

Asistovaný příjem signálu gps

Nebo také fastfix

FastFix umožňuje rychle opravit zachycení signálu GPS (během venkovní aktivity. Pracuje na základě souboru pozičních satelitů. Hodinky "ví," kde se satelit nachází a připojí se rychleji.

Soubor je potřeba stáhnout do hodinek. Pokud jste telefon správně nastavili, provede se to automaticky na pozadí. Pokud ne, provede se v případě potřeby po synchronizaci. Doba platnosti souboru je 7 dní.

Je také nutné, aby hodinky znaly vaši přibližnou polohu. Pokaždé, když hodinky zachytí signál, uloží poslední polohu. Při synchronizaci s telefonem se do hodinek odešle také poslední známá poloha z telefonu.

Informace naleznete v hodinkách: Réglages (nastavení)  -> Infos (informace) -> Assistance GPS (asistence GPS). „Disponible“(dostupné) znamená, že máte potřebné podmínky pro optimalizaci času zachycení signálu GPS. „Indisponible“ (nedostupné) znamená, že nemáte potřebné podmínky pro optimalizaci času zachycení signálu GPS.

Vo2max

Co je to VO2max?
Při fyzické námaze potřebují naše svaly ke své činnosti kyslík. Kyslík pomůže k přeměně zásob energie uložené ve formě glykogenu na energii, kterou mohou využít svalová vlákna. Kyslík, který vdechneme pomocí plic je do svalů přenášen krví prostřednictvím červených krvinek.

VO2max (V = „volume“ (objem), O2 = „kyslík“, max = „maximální“) je zkratka pro hodnotu maximálního objemu kyslíku, který je sportovec schopen využít.

Jedná se o maximální množství kyslíku, které je vaše tělo schopno přijmout a dopravit do svalů. Udává se v mililitrech za minutu a souvisí s tělesnou hmotností.

VO2Max je označováno za kritérium výkonnosti. Přesněji řečeno, pravidelné měření VO2Max umožňuje sledovat vývoj v průběhu tréninku. Pokud se sportovci podaří tréninkem zvýšit svůj VO2Max, bude schopen běžet rychleji na stejnou vzdálenost nebo déle při stejné intenzitě. Maximální spotřeba kyslíku se u jednotlivých jedinců liší. Záleží na pohlaví, věku a úrovni výcviku. Jeho hodnota se pohybuje od 25 do 70 ml/min/kg u žen a od 30 do 90 ml/min/kg u mužů.


Jak se hodnota VO2max počítá?
VO2max se obvykle zjišťuje v laboratoři při zátěžovém testu. Probíhá na běžeckém pásu nebo na cyklotrenažéru. Sportovec dýchá přes masku, která měří množství vdechnutého a vydechnutého kyslíku. Toto velmi vybavení je schopno měřit spotřebu kyslíku v každém okamžiku. Aby však byl tento mezi sportovci velmi oblíbený ukazatel dostupný co největšímu počtu lidí, integrovala společnost KIPRUN do některých svých GPS hodinek algoritmus, který umožňuje odhadnout vaše VO2max.Tento algoritmus je založen na vaší tepové frekvenci a rychlosti běhu.
Chcete-li při běhu získat spolehlivý odhad, měli byste běžet alespoň 30 minut konstantním tempem. Čím déle běžíte, tím přesnější je odhad VO2max.
Mějte na paměti, že tento odhad se může lišit v závislosti na vašem tréninku. Jelikož je náš algoritmus založen především na měření tepové frekvence, je možné, že stav stresu nebo únavy ovlivňuje váš kardiovaskulární systém. V takovém případě nemusí odhadovaná hodnota VO2max odrážet vaši skutečnou fyzickou úroveň. Proto náš algoritmus zprůměruje poslední 3 odhady získané během vašich volných běhů.
Váš odhad VO2max se porovná s databází vzorku populace. Podle vašich osobních údajů (věk, hmotnost, výška atd.) je k vašemu VO2max přiřazeno skóre (velmi špatné; špatné; dobré; výborné; vynikající; excelentní). Toto skóre najdete v části věnované VO2max.

Kde najdu hodnotu VO2max na hodinkách?
Poslední hodnota a historie VO2max jsou uvedeny ve widgetu přístupném z číselníku. Chcete-li se k němu dostat, přejděte k němu pomocí tlačítek nahoru a dolů. Jakmile je zobrazen widget VO2max, můžete se do historie dostat stisknutím tlačítka start.Chcete-li zobrazit informační obrazovku VO2max obsahující QR kód pro přístup na tuto stránku, dlouze stiskněte tlačítko start z widgetu.

Jak zlepšit hodnotu VO2max?
Při běhu je VO2max úzce spojena s maximální aerobní rychlostí (MAS). Je rychlost, kterou běžíte, abyste dosáhli maximální spotřeby kyslíku. Když si zlepšíte hodnotu VO2max, zvýší se vaše kardiorespirační kapacita. To znamená, že jste schopni běžet rychleji, než dosáhnete maximální spotřeby kyslíku. byste toho dosáhli, můžete se řídit tréninkovým plánem, který je k dispozici v aplikaci Decathlon Coach v sekci „Coaching – Améliorer sa vitesse / VMA“ (Koučink – zlepšení rychlosti / MAS)

Rady k používání

Tento výrobek je určen pro sportovní i rekreační použití. Nejedná se o lékařské zařízení. Údaje získané pomocí tohoto zařízení jsou pouze orientační a měly by být používány ke sledování stavu pouze po konzultaci s lékařem a získání jeho souhlasu. Sledování údajů konzultujte se svým lékařem. Potvrďte si s ním, zda je pro vás daná aktivita vhodná z hlediska vašeho zdravotního stavu. Respektujte doporučení lékaře.

Údržba hodinek

Čištění
Doporučujeme hodinky opláchnout čistou nebo vodou s mýdlem, protože pot, chlór nebo slaná voda mohou časem poškodit materiály řemínku. Poté hodinky otřete a osušte hadříkem.

Čemu hodinky nevystavovat:

Magnetu, protože hodinky obsahují magnetometr, který může být poškozen.
Slunci, protože dlouhodobé vystavení slunci může mít různé následky, například ztrátu barvy nebo degradaci baterie a její životnosti.
Chemickým výrobkům, protože jsou agresivní (výrobky pro údržbu domácnosti, kosmetika atd.)
Malým dětem: výrobek obsahuje baterii, která může být při požití smrtelná.

Kontrola (troubleshooting)

Zde najdete kontrolní seznam vašeho produktu.
Podle kroků na tomto seznamu si můžete ověřit, zda s produktem nejsou potíže. V případě potřeby najdete návody v následující části "Oprava". Nebo se samozřejmě můžete obrátit na servis DECATHLONu.

Odkaz na stažení seznamu pro kontrolu hodinek (připravuje se).

Oprava

U tohoto produktu lze provést následující opravy:

Restart
Životnost produktu

Náhradní díly

Zde je seznam náhradních dílů pro hodinky GPS 900 Kiprun:

(aktuálně není na skladě)