VE 230

REF: 8298138

VE 230

2013

Datum uvedení na trh: 2013

Mám problém

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

 Pedály jsou uvolněné 
 
           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

Zobrazovací jednotka nesvítí

1. Problém týkající se montáže
 
           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 
Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena
 
           =>Týká se spojů obou trubek 
Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.
 
2. Problém týkající se napájení
 
           =>Váš trenažér je napájen bateriemi
Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.
 
           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 
Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.
 
3. Problémy při používání
 
Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě
 

Mám problém při šlapání

1. Nedaří se vám instalovat pedály
 
           =>Špatná montáž pedálů 
Zkontrolujte, že pedál označený jako R byl opravdu namontován na pravou stranu a že pedál L je namontován na levé straně trenažéru.
 
2. Šlapání na pedály je hlučené
 
           => Kontrola montáže pedálů
Zkontrolujte, že podložky byly nainstalovány podle pokynů k montáži a že všechny šrouby jsou řádně utaženy

Můj trenažér je hlučný

Šrouby jsou uvolněné
 
           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

Mám problém s odporem pedálů

1. Při změně nastavení odporu nepozoruji žádnou změnu
 
           =>Špatné zapojení kabelu 
Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů
 
           =>Ujistěte se, že černá podložka na spodní části kabelu je vyjmuta
 
2. Úroveň 1 je neobvykle obtížná   
 
           =>Špatné zapojení kabelu 
Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů

Chybějící nebo poškozené díly

 Vyhledejte číslo dílu a klikněte na ’NE’
 
 

Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 
 
           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 
 
           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

Šlapání na pedály je hlučené

Šlapání na pedály je hlučené
 
 => Kontrola montáže pedálů

Návody a software