WALK BY DOMYOS

REF: 8377502

WALK BY DOMYOS

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Rady k údržbě

Pokud chcete zachovat bezchybný chod stroje a zajistit jeho dlouhou životnost, je pravidelná údržba nezbytností. Abyste zabránili nechtěným zvukům stroje, nezapomeňte:
- jednou měsíčně utáhnout šroubky a matice;
- po 200 h používání promazat pás;
- umístit pás na odpovídající podložku (typu Domyos Training Mat).
 
Údržba po každém použití:
- Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.
- Na hadřík ze 100% bavlny naneste malé množství univerzálního čisticího přípravku. Přípravek nenanášejte přímo na běžecký pás ani nepoužívejte přípravky s obsahem amoniaku či kyseliny.
- Otřete počítač a displej.
- Setřete prach na pásu, stupínkách, podnožkách i na krytu motoru, nevynechejte ani platformu podél došlapové plochy. Běžecký pás neotírejte ze spodní strany.

 

Motor pásu se často zpomaluje nebo se zcela zastaví

Běžecký pás je příliš napnutý.
 
=> Zkontrolujte napnutí běžeckého pásu. Pás by měl být napnutý tak, aby vznikal mezi deskou a běžeckým pásem cca 3cm prostor. Tuto míru kontrolujte uprostřed pásu.
 
=> Pokud se nejedná o tento problém, uvolněte 2 imbusové šrouby nacházející se na obou stranách zadní části běžeckého pásu a povolte pás.

Bezecky pas je hlucny

 


 

 

WALK BY DOMYOS
Nastaveni polohy behounu

       

                      
 
 

 

WALK BY DOMYOS
Bezecky pas se pri behu ci chuzi zpomaluje

Pokud potřebujete prodlužovací kabel, použijte výhradně kabel se 3 vodiči 1 mm² (velikost 14), jehož délka nepřesahuje 1,5 m (5 stop).
 
Pokud je pás příliš napnutý, je výkon běžeckého pásu snížena a hrozí riziko jeho poškození.
Nastavení napnutí pásu viz odstavec ÚDRŽBA.
 
 
 
 
 
 

Bastaveni napnuti pasu

Běžecký pás je opotřebovávající se díl, jehož vlastnosti se v průběhu času zhoršují. Pás znovu napněte, jakmile začne prokluzovat (dojem bruslení, trhavý pohyb).
•         Otočte 2 stavěcími šrouby o polovinu otočky ve směru hodinových ručiček.
•         V případě potřeby operaci opakujte, dbejte však na to, aby pás nebyl příliš napnutý. Pás je správně napnutý, je-li možné nadzvednout jeho okraj na každé straně o 2 až 3 centimetry.

WALK BY DOMYOS
Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 
 
 
 
 

WALK BY DOMYOS
Bezecky pas se nezapne

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do funkční elektrické zásuvky (pro kontrolu fungování zásuvky k ní připojte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

 
2. Zkontrolujte, zda je druhý konec přívodního kabelu připojen k běžeckému pásu.
 
3. Zkontrolujte, zda je spínač u přívodního kabelu zapnutý (ON).
 
4. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč zcela zasunut do ovládacího panelu.
 

 
 

 

WALK BY DOMYOS
Jak uvolnit servisní klíč tréninkového počítače?

=> Aby zůstala zachována funkčnost, výkonnost a dlouhá životnost vašeho stroje, je nezbytná jeho pravidelná údržba.

 

WALK BY DOMYOS
Promazani bezeckeho pasu

 
 

 

 
 

WALK BY DOMYOS

Návody a software