WALK500

REF: 8580130

W500

2022

Datum uvedení na trh: leden 2022
Určen pro domácí použití.

Skladný stroj se snadno uloží.

Chodicí pás W500 s novou technologií tlumení "comfort walk" zajišťuje ještě pohodlnější domácí použití a díky své skladnosti je oblíbený u řady uživatelů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
univerzální využití Choďte ve svém tempu a bez náklonu díky nastavení rychlosti od 0,5 až 8 km/h.
POHODLÍ: Došlapová plocha o rozměrech 40 cm × 100 cm s inovativním systémem tlumení "Comfort Walk".
KOUČINK: Mějte přehled o počtu kroků, vzdálenosti, spálených kaloriích, rychlosti a času.

MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli trenažér zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Video s postupem montáže přístroje W500

MÁM PROBLÉM

Je eliptický trenažér správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

PÁS SE NEZAPÍNÁ

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

4. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I. 

5. Zkontrolujte, zda se vypínač I/O rozsvítí, pokud tomu tak není, vyměňte pojistku: https://youtu.be/Yhw70ctYuq0

WALK500 (V prodeji od: ledna 2019)
KDYŽ VSTOUPÍM NA PÁS, JEHO RYCHLOST SE ZPOMALÍ

Běžecký pás je uvolněný:

=> Vyberte záložku "„Kontrola správného napnutí běžeckého pásu“" v části ÚDRŽBA VÝROBKU.

BĚŽECKÝ PÁS JE HLUČNÝ

1. Boty:
=> Hluk, který slyšíte, může pocházet z vašich bot třecích se o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda z vašich obuvi nevychází hluk, podívejte se na video níže.

2. Šrouby konstrukce pásu jsou uvolněné:
=> Utáhněte všechny šrouby.

3. Běžecký pás není vycentrovaný na střed:
=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

4. Běžecký pás není namazán:
=> Vyberte záložku "„Mazání běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

MOTOR MÉHO BĚŽECKÉHO PÁSU SE ZPOMALÍ ČI NEPRAVIDELNĚ VYPÍNÁ, ANIŽ BY DOŠLO K VYPNUTÍ KONZOLE

Do běžeckého pásu jde příliš silné napětí:

=> Vyberte záložku "„Kontrola správného napnutí běžeckého pásu“" v části ÚDRŽBA VÝROBKU.

JAK ODSTRANIT UPOZORNĚNÍ NA ÚDRŽBU Z KONZOLE.

Chcete-li odstranit výstražný klíč upozorňující na nutnost údržby, podržte tlačítka - a + po dobu 3 vteřin.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY WALK500 Údržba 3 vteřiny
DISPLEJ NEZOBRAZUJE SPRÁVNOU RYCHLOST

Pr přístup do nabídky nastavení chodicího pásu je třeba odstranit upozornění na údržbu tím, že podržíte tlačítka "STOP" a "+" po dobu 3 vteřin.
Stiskněte středové tlačítko"..." a listujte mezi obrazovkami až k "JEDNOTKÁM".
Zvolte jednotku vzdálenosti KM pro (kilometry) či Ml pro (míle), tlačítkem "+" či "-" měníte volbu a potvrzujete tlačítkem "STOP".

Často kladené dotazy Nastavení MI-KM
JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A?

Současně stiskněte tlačítka "+" a "Stop" po dobu 3 vteřin, pro změnu vzhledu displejů 1, 2 a 3 stiskněte středové tlačítko "...".

- Displej 1 = celková doba používání.
- Displej 2 = celková vzdálenost.
- Displej 3 = zvolte jednotku měření vzdálenosti mezi KM či Ml, tlačítkem "+" či "-" výběr měníte a potvrzujete tlačítkem "STOP".

Často kladené dotazy Nastavení konzole Walk500
JAK AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT ZVUKY OVLÁDACÍ KONZOLE?

Pokud se na konzoli zobrazuje "GO" s nainstalovaným bezpečnostním klíčem, tlačítkem "+" aktivujete funkci ON či OFF.

Často kladené dotazy Zvuk On-Off

NÁKRES DÍLŮ

W500

ÚDRŽBA VÝROBKU

Eliptický trenažér pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ:

1. Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

2. Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku.
Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru.
Otřete také celou plochu běhounu.

DOPORUČENÍ K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Pravidelná údržba běžeckého pásu je pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytná.
Servis doporučujeme provést, pokud se na konzoli zobrazí zpráva "SERVICE"

1- Každých 200 uběhnutých kilometrů promažte desku.
V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy níže: "PROMAZÁNÍ BĚHOUNU".

2- Odpojte napájecí kabel a otevřete kryt motoru, abyste mohli vysát vnitřní prostor.
V takovém případě se podívejte na rubriku výše: "Oprava produktu" pro odstranění krytu motoru.

3- Zkontrolujte a řádně utáhněte všechny vnější části pásu.
Můžete se podívat na video montáže nebo na příručku k výrobku.

W500

DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ

Pás neskladujte venku, na přímém slunci ani ve vlhkém prostředí.

Běžecký pás položte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

OMEZENÍ POUŽITÍ

Pouze na domácí použití

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg. 

CENTROVÁNÍ BĚHOUNU

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR), který je součástí balení:  
1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).  
2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.  
3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

JAK ZKONTROLOVAT SPRÁVNÉ NAPĚTÍ BĚHOUNU

Napětí pásu WALK500 musí být 1,00 (+/- 0,03).

Zkontrolujte na displeji napětí:
Pokud je hodnota nižší, je potřeba pás utáhnout.
(Utáhněte 2 šrouby zadního válce ve směru hodinových ručiček).

Pokud je hodnota vyšší, je potřeba pás povolit.
(Povolte 2 šrouby zadního válce proti směru hodinových ručiček).
Půl otáčka klíčem = 0,03

Pro nastavení: vyberte záložku "napětí běhounu " v části ÚDRŽBA.

Jak zjisti na ovládacím panelu hodnotu napnutí pásu:
1. Stoupněte si na stupátka.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu "3 s tlačítka START a STOP.
3. Na ovládacím panelu se zobrazí „start“, stiskněte tlačítko " START " a vložte bezpečnostní klíč.
4. Pás se spustí rychlostí 5 km/h a na ovládacím panelu se zobrazí napnutí běžeckého pásu (proveďte potřebná seřízení).
5. Stiskněte tlačítko " STOP " pro dokončení.

Jak nastavit napětí pásu WALK500

PROMAZÁNÍ BĚHOUNU

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).
Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shop https://www.decathlon.fr/p/kit-lubrifiant-pour-tapis-de-course/_/R-p-119636?mc=8326425

1 & 2: Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí.
 3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

Promazání běhounu

DOPORUČENÍ K PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*

 

*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

W500

ÚDRŽBA A OPRAVY V SERVISU

Podívejte se na naši nabídku* údržby a opravy.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly) a může se v různých prodejnách lišit.
V případě, že daný servis nemůže zakázku zhotovit lokálně, je nutné výrobek odeslat do nejbližšího regionálního servisu, a cena zakázky nakonec může být vyšší, než je uvedená na webových stránkách. Předběžný rozpočet s odhadem ceny obdržíte ve vaší prodejně Decathlon.

OBJEDNEJTE SI DÍLY DOSTUPNÉ PRO TENTO VÝROBEK

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU?

Návod

  • W500

    NÁVOD K POUŽITÍ W500

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

WALK500 (V prodeji od: ledna 2019)

NAŠE ZÁVAZKY

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.