W100

REF: 8405265

W100

2020

Datum uvedení na trh: Listopad 2020

Tento pás je určený na kardio trénink a sportovní chůzi s náklonem 15 %.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ: Pás není motorizovaný, má 2 setrvačníková kola a několik stupňů odporu.

POHODLÍ: Došlapová plocha: 38 × 115 cm a náklon 15 %.

KOUČINK: LCD displej zobrazuje: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, počet kroků.

SKLADNOST: Skládací pás s pojistkou.

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Video s postupem montáže přístroje W100

Zprovoznění a používání výrobku

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu.

Rychlé spuštění

Když je na displeji zobrazeno "GO", můžete zahájit trénink.

Po jedné vteřině od započetí aktivity se na displeji aktivuje měření nebo jej můžete aktivovat stisknutím tlačítka uprostřed"...".

Dlouhým stisknutím tlačítka "..." můžete aktivovat (AUTO) nebo deaktivovat (OFF) automatické přepínání jednotlivých ukazatelů. 

Režim cíle

Když je na displeji zobrazeno "GO", stiskněte tlačítko "..." a vyberte si z nabízených cílů: ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE, POČET KROKŮ.

Můžete si zvolit pouze jeden cíl.

Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte požadovanou hodnotu cíle a začněte s chůzí, aby se spustilo měření.

Jakmile cíle dosáhnete, měření se zastaví. 

Nastavení rychlosti

Na pravé boční straně je umístěna páčka, která slouží k nastavení intenzity zátěže.

Pro zrychlení, umístěte páčku na "+". 

Pro zpomalení umístěte páčku na "-".

Doporučení k použití

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.

2. Zklidnění na konci tréninku: Na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Jak zjistit celkovou dobu strávenou aktivitou na pásu?

CELKOVÝ ČAS

Pro zobrazení celkové doby používání: pokud na displeji svítí «GO», stiskněte zároveň tlačítka "+" a "-" po dobu 3 vteřin.

Stiskněte dvakrát "..." pro zobrazení celkového času.

Stiskněte čtyřikrát "..." pro návrat zpět na GO.

FAQ W100 celková doba tréninku
Jak zjistit celkovou vzdálenost?

CELKOVÁ VZDÁLENOST ČAS

Pro zobrazení celkové vzdálenost: pokud na displeji svítí GO, stiskněte zároveň tlačítka "+" a "-" po dobu 3 vteřin.

Stiskněte třikrát "..." pro zobrazení celkové vzdálenosti.

Stiskněte třikrát "..." pro návrat zpět na GO.

FAQ W100 celková vzdálenost
Jak změnit délku kroku?

Pro zobrazení nastavení: pokud na displeji svítí «GO», stiskněte zároveň tlačítka "+" a "-" po dobu 3 vteřin.

Základní nastavená délka kroku je 0,70 m.

Nastavte tuto hodnotu pomocí tlačítek "-" nebo "+", pro potvrzení stiskněte šestkrát "..." pro návrat na GO.

Průměrnou délku kroku si můžete snadno vypočítat:

1. Spočítejte si počet kroků na 100 m.

2. Vydělte vzdálenost počtem kroků a obdržíte průměrnou délku kroku, kterou si uložíte do nastavení.

Např.: 100 m / 150 kroků = 0,66 m

 

FAQ W100 délka kroku

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Pás není vycentrován

Na rozdíl od motorových pásů je to uživatel, kdo pásem pohybuje.

Pás se posune na jednu stranu v závislosti na síle nohou, která může být nevyvážená mezi pravou a levou stranou, a to i při dobře nastavené podložce.

Pokud je běžecký pás na šikmé podlaze, běhoun se snáze posouvá. 

Před prvním použitím a při každém přemístění běžeckého pásu je nutné zkontrolovat jeho instalaci pomocí vodováhy, aby byl dokonale rovný pomocí nastavovacích nožiček.

Tím se zamezí k posunutí pásu.

Pokud se pás při používání běžeckého pásu posune, můžete jej snadno posunout zpět. 

MÁM PROBLÉM

Displej se nezapíná

Displej zapnete stisknutím prostředního tlačítka "..." nebo tím, že se na pásu začnete pohybovat.

Na zadní straně displeje zkontrolujte pozici +/- baterií a pokud problém stále přetrvává, tak baterie vyměňte.

FAQ W100 výměna baterií
Displej nezobrazuje správnou rychlost

Zkontrolujte správné nastavení, zda se jedná o kilometry neb míle.

Po zapnutí displeje stiskněte prostřední tlačítko "...", zobrazí se GO.

1. Stiskněte současně tlačítka + a -.

2. Stiskněte jednou "..." pro výběr JEDNOTEK.

3. Stiskněte tlačítko "+" pro výběr "KM" pro kilometry a "MI" pro míle.

4. Stiskněte pětkrát tlačítko "..." pro potvrzení a návrat na GO.

W100 Mi Km
Běžecký pás je hlučný

1. Boty:

=> Hluk, který slyšíte, může pocházet z vašich bot třecích se o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda z vaší obuvi nevychází hluk, podívejte se na video níže.2. Šrouby konstrukce pásu jsou uvolněné:

 => Utáhněte všechny šrouby.

 

3. Běžecký pás není vycentrovaný na střed:

=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

 

4. Běžecký pás není namazán:

=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

Nákres dílů

W100

Údržba výrobku

Pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Čištění po každém použití:

1. Pás vypněte.

2. Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku. Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru. Otřete také celou plochu běhounu. Místa pod běhounem nečistěte.

Doporučení k pravidelné údržbě

Jednou za měsíc utáhněte všechny šrouby.

Každých 200 uběhnutých km promažte desku.

Zvedněte nebo přesuňte výrobek, abyste pod ním mohli vysávat.

 

Doporučení ke skladování

Pás neskladujte venku a ve vlhkém prostředí.

Nevystavujte přímému slunečnímu záření venku ani uvnitř, tekuté krystaly v displeji by se mohly rozšířit.

Běžecký pás položte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

Omezení použití

Pouze na domácí použití. 

Maximální hmotnost uživatele: 110 kg.

Centrování běhounu

Chcete-li běhoun nasadit zpět, je potřeba chodit tak, jak je vidět na tomto videu.

 

Jak vycentrovat pás W100

Napnutí pásu

Běhoun je díl podléhající opotřebení, takže jeho napětí časem povoluje.

Pokud cítíte, že se pás zadrhává, znamená to, že není dostatečně napnutý.

Pás napnete tak, že otočíte oběma regulačními šrouby o najednou o půl otáčky ve směru hodinových ručiček.

Postup opakujte, dokud pás nepoběží plynule. Pozor, v případě, že je pás napnutý příliš, zvýšila by se jeho intenzita a mohly by se poničit válečky.

Promazání pásu

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).

Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shop https://www.decathlon.cz/p/mazivo-na-bezecke-pasy/_/R-p-119636?mc=8326425 1. a 2. Dvakrát stříkněte na každou stranu pásu. 3. Poté uveďte pás do chodu na 1 až 2 minuty, aby se mazivo rozetřelo.

 

Promazání pásu

Údržba a opravy v servisu

Podívejte se na servisní úkony* pro údržbu a opravu vašeho pásu.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly a případný dojezd technika). Servis fitness strojů pro Decathlon zajišťuje externí partner. Pro zadání zakázky opravy kontaktujte svojí prodejnu, která vám podle popisu problému může stanovit přibližnou cenu opravy.

W100

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU?

Návod

  • W100

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

  • NÁVOD

    Pokyny ke skladování a údržbě

W100

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.