VS 700

REF: 8382092

VS 700

2017

Datum uvedení na trh: 2017

Mám problém

Zobrazovací jednotka nesvítí

1. Zkontrolujte, zda je zadní připojení rotopedu správné.


2. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

VS 700
Závada při zobrazování vzdálenosti nebo rychlosti

Zkontrolujte polohu snímače.
 
Vzdálenost mezi snímačem a magnetem na předním kole rotopedu musí být 1 nebo 2 mm.

 

VS 700
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte
 

 
 
 
 

VS 700
Můj trenažér je hlučný

Šrouby jsou uvolněné
 
           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“
 

 
 

VS 700

Návody a software