VM ESSENTIAL 2

REF: 2112656

VM ESSENTIAL 2

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Snímače tepové frekvence nefungují správně

1. Zkontrolujte, zda je propojovací kabel vycházející z řídítek řádně připojen.
 
2. Lehce si navlhčete ruce a přiložte je na snímače.

VM ESSENTIAL 2
Nedaří se mi namontovat pedály

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :
 
 

 
 
 

Jak správně udržovat rotoped?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.
 
2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.
 
3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.
 
4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:
- vyjmout baterie,
- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby
 

 
 
 
 

VM ESSENTIAL 2
Displej ukazuje nesprávné jednotky pro měření vzdálenosti

 
 VM ESSENTIAL 2
Nastavení odporu nefunguje správně

Odšroubujte rámovou trubku pod řídítky a zkontrolujte, zda byl kabel správně připojen.
 

VM ESSENTIAL 2
Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“
 

 
 
 
 

VM ESSENTIAL 2
Zobrazovací jednotka nesvítí

Problém týkající se montáže
 
           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 
Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena
 
           =>Týká se spojů obou trubek 
Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.
 
Problém týkající se napájení
 
           =>Váš trenažér je napájen bateriemi
Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.
 
           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 
Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.
 
Problémy při používání
 
Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě
 


 
 
 

VM ESSENTIAL 2
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 
 

VM ESSENTIAL 2

Návody a software