VM ESSENTIAL +

REF: 8372294

VM ESSENTIAL +

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Displej ukazuje nesprávné jednotky pro měření vzdálenosti

Standardně vám konzole nabízí údaje o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h.
Chcete-li přepnout na míle (Mi):

1. Vypněte konzolu.

2. Více než na 3 sekundy stiskněte centrální tlačítko.

3. Zvolte jednotku pomocí tlačítek.

4. Potvrďte stiskem centrálního tlačítka, konzole se automaticky přepne na úvodní obrazovku.

VM ESSENTIAL +
Nedaří se mi namontovat pedály

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :
 
 

 
 
 

Nastavení odporu nefunguje správně

1. Zkontrolujte, zda není některý z propojujících kovových plátů zkřivený.

2. Na zadní straně tréninkového počítače zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

Na představci a konstrukci stroje zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

VM ESSENTIAL +
Displej nesvítí

 

 

VM ESSENTIAL +
Snímače tepové frekvence nefungují správně

Lehce si navlhčete ruce a přiložte je na snímače.

VM ESSENTIAL +
Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“
 

 
 
 

VM ESSENTIAL +
Jak správně udržovat rotoped?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.
 
2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.
 
3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.
 
4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:
- vyjmout baterie,
- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software