VM E SEAT

REF: 8372431

VM E SEAT

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Připojení produktu domyos k tabletu či chytrému telefonu

1/ Na APP STORE nebo GOOGLE PLAY si stáhněte aplikaci Domyos E-connected
 
2/ Otevřete aplikaci.
 
3/ Přibližte tablet či chytrý telefon k produktu. Aby vše fungovalo, umístěte tablet na držák před optickým snímačem (viz funkční schéma konzoly).
Je-li aktivováno rozhraní Bluetooth®: Produkt rozpozná toto rozhraní automaticky. Na displeji se zobrazí název produktu: Klikněte na tlačítko OK.
Není-li rozhraní Bluetooth® aktivováno: Otevře se okno s výzvou k autorizaci aktivace rozhraní Bluetooth®, a tím i k připojení vašeho produktu.
 
4/ Připojení produktu k tabletu či chytrému telefonu ověříte podle ikony následující za , která se zobrazí na displeji.
 
5/ Prostřednictvím aplikace vás trenér provází cvičením. Nebo si vytvořte zabezpečený účet Domyos, vyberte svůj cíl a začněte s cvičením přizpůsobeným dle vašich požadavků!
 

 

VM E SEAT
Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“
 
 

 
 
 

VM E SEAT
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 
 

VM E SEAT
Rotoped není stabilní

V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.
 
.
V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.

VM E SEAT
Potíže při snímání tepové frekvence

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 
=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 
 

VM E SEAT
Displej ukazuje nesprávné jednotky pro měření vzdálenosti

 
V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):
 
1/ Vypněte ovládací panel.
 
2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.
 
3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.
 
4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.
 
,

Problém s aplikací "e-connected"

Prosím klikněte na obrázek

VM E SEAT
Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby
 

Displej nesvítí

1. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.
2. Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční.

 
 

VM E SEAT
Jak správně udržovat rotoped?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.
 
2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.
 
3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.
 
4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:
- vyjmout baterie,
- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 
 
 
 

VM E SEAT

Návody a software