VM E ENERGY

REF: 8359854

VM E ENERGY

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Displej nesvítí

 
1/Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.
2/ Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční.
 
 
                                                        
 

VM E ENERGY
Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby
 

 

VM E ENERGY
Snímače tepové frekvence nefungují správně

Ukazatel tepové frekvence nebliká, či bliká nepravidelně.
1. Zkontrolujte umístění baterii, příp. ji nahraďte za novou.
2. Mírně navlhčete kardio pás v místě, kde se dotýká pokožky.
3. Zkontrolujte, že se pás dotýká kůže a není umístěn přes tričko.
 

 

VM E ENERGY
Rotoped není stabilní

V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.
 
.
V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.

VM E ENERGY
Problem with application "e-connected"

Please click on the picture
 

 

VM E ENERGY
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 
 

VM E ENERGY
Jak správně udržovat rotoped?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.
 
2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.
 
3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.
 
4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:
- vyjmout baterie,
- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Nedaří se mi namontovat pedály

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :
 
 

 
 
 

Displej ukazuje nesprávné jednotky pro měření vzdálenosti

 
V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):
 
1/ Vypněte ovládací panel.
 
2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.
 
3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.
 
4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.
 
,

Připojení produktu domyos k tabletu či chytrému telefonu

1/ Na APP STORE nebo GOOGLE PLAY si stáhněte aplikaci Domyos E-connected
 
2/ Otevřete aplikaci.
 
3/ Přibližte tablet či chytrý telefon k produktu. Aby vše fungovalo, umístěte tablet na držák před optickým snímačem (viz funkční schéma konzoly).
Je-li aktivováno rozhraní Bluetooth®: Produkt rozpozná toto rozhraní automaticky. Na displeji se zobrazí název produktu: Klikněte na tlačítko OK.
Není-li rozhraní Bluetooth® aktivováno: Otevře se okno s výzvou k autorizaci aktivace rozhraní Bluetooth®, a tím i k připojení vašeho produktu.
 
4/ Připojení produktu k tabletu či chytrému telefonu ověříte podle ikony následující za , která se zobrazí na displeji.
 
5/ Prostřednictvím aplikace vás trenér provází cvičením. Nebo si vytvořte zabezpečený účet Domyos, vyberte svůj cíl a začněte s cvičením přizpůsobeným dle vašich požadavků!
 

 

VM E ENERGY
Chybějící nebo poškozené díly

 
Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“
 
 

 
 

VM E ENERGY

Návody a software