VM 580

Ref: 8077283

VM 580

2008

Datum uvedení na trh: 2008

Mám problém

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

 Pedály jsou uvolněné 
 
           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

Zobrazovací jednotka nesvítí

1. Problém týkající se montáže
 
           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 
Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena
 
           =>Týká se spojů obou trubek 
Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.
 
2. Problém týkající se napájení
 
           =>Váš trenažér je napájen bateriemi
Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.
 
           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 
Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.
 
3. Problémy při používání
 
Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě
 

Můj trenažér je hlučný

Šrouby jsou uvolněné
 
           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

Chybějící nebo poškozené díly

 Vyhledejte číslo dílu a klikněte na ’NE’
 
 

Chybí díly nebo jsou některé poškozené

Vyhledejte číslo dílu a poté stiskněte \ "NE \"

Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 
 
           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 
 
           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

Problém při výpočtu procenta tuku

Na obrazovce se objevuje „FAT“ a také „Err 2“
 
 
           =>Zkontrolujte, zda máte ruce na snímači tepové frekvence ve správné pozici a zda nejsou příliš vlhké. 
           => Po zobrazení 'HOLD' uchopte čidla

Potíže při snímání tepové frekvence

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 
=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 
 

VM 580

Návody a software