VE E-SHAPE+

REF: 8358831

VE E-SHAPE+

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Displej nesvítí

1. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

2. Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční.

 

 

 

 

 

VE E-SHAPE+
Mam kod e2 nebo e3 na me konzole
Displej ukazuje nesprávné jednotky pro měření vzdálenosti

  V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):   1/ Vypněte ovládací panel.   2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.   3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.   4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.   ,

Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

 

 

VE E-SHAPE+
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 

   

VE E-SHAPE+
Trenažér je po sestavení hlučný
Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

       

VE E-SHAPE+
Snímače tepové frekvence nefungují správně

Ukazatel tepové frekvence nebliká, či bliká nepravidelně.

1. Zkontrolujte umístění baterii, příp. ji nahraďte za novou.

2. Mírně navlhčete kardio pás v místě, kde se dotýká pokožky.

3. Zkontrolujte, že se pás dotýká kůže a není umístěn přes tričko.

 

 

 

VE E-SHAPE+
Jak správně udržovat rotoped?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Na počítači trenažéru se zobrazuje chybová hláška e2 nebo e3.

Návody a software