VE E-ENERGY

REF: 8358830

VE E-ENERGY

2017

 

 

Moje sluzba

Nejčastější problémy

Zobrazovací jednotka nesvítí

=>Váš trenažér je napájen bateriemi Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií.

Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky

=> Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. => Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby.

VE E-ENERGY
Nedaří se mi namontovat pedály

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

Na počítači trenažéru se zobrazuje chybová hláška e2 nebo e3.