VE 710

Kód:8185043

VE 710

Datum uvedení na trh: 2011

Mám problém

Mám problém při šlapání
Zobrazovací jednotka nesvítí
Chybějící nebo poškozené díly
Můj trenažér je hlučný
Problém při výpočtu procenta tuku
Mám problémy zadat hodnoty na displeji
Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí
Potíže při snímání tepové frekvence

Návody a software