VE 530 NEW PACK

REF: 8350920

VE 530 NEW PACK

2014

Datum uvedení na trh: 2014

Mám problém

Mám problémy zadat hodnoty na displeji

 
Změnit hodnoty: otočit
Změnit funkce: stisknout

Chybějící nebo poškozené díly

 Vyhledejte číslo dílu a klikněte na ’NE’
 
 

Mám problém s odporem pedálů

1. Při změně nastavení odporu nepozoruji žádnou změnu
 
           =>Špatné zapojení kabelu 
Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů
 
           =>Ujistěte se, že černá podložka na spodní části kabelu je vyjmuta
 
2. Úroveň 1 je neobvykle obtížná   
 
           =>Špatné zapojení kabelu 
Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů

Problém při výpočtu procenta tuku

Na obrazovce se objevuje „FAT“ a také „Err 2“
 
 
           =>Zkontrolujte, zda máte ruce na snímači tepové frekvence ve správné pozici a zda nejsou příliš vlhké. 
           => Po zobrazení 'HOLD' uchopte čidla

Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 
 
           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 
 
           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte
 
 
 
 

VE 530 NEW PACK
Můj trenažér je hlučný

Šrouby jsou uvolněné
 
           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

 Pedály jsou uvolněné 
 
           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

Mám problém při šlapání

1. Nedaří se vám instalovat pedály
 
           =>Špatná montáž pedálů 
Zkontrolujte, že pedál označený jako R byl opravdu namontován na pravou stranu a že pedál L je namontován na levé straně trenažéru.
 
2. Šlapání na pedály je hlučené
 
           => Kontrola montáže pedálů
Zkontrolujte, že podložky byly nainstalovány podle pokynů k montáži a že všechny šrouby jsou řádně utaženy

Potíže při snímání tepové frekvence

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 
=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 
 

VE 530 NEW PACK