VE 410

Kód:8183201

VE 410

Datum uvedení na trh: 2011

Mám problém

Můj trenažér je hlučný
Mám problémy zadat hodnoty na displeji
Mám problém při šlapání
Zobrazovací jednotka nesvítí
Potíže při snímání tepové frekvence
Chybějící nebo poškozené díly
Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí
Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti

Návody a software