VA 510

REF: 8193566

VA 510

2011

Datum uvedení na trh: 2011

Moje služba

Mám problém

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

 Pedály jsou uvolněné 
 
           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

Návody a software