TC 490

REF: 8114073

TC 490

2009

Datum uvedení na trh: 2009

Mám problém

Zobrazovací jednotka se nerozsvítí

Běžecký pás není správně zapojen            
 
 
           => Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky, pak se přesvědčte, zda je hlavní vypínač pásu nastaven na „1“.
           => Zkontrolujte, zda je osazen bezpečnostní klíč 
           => Ověřte, zda je správně zajištěn jističem

Běžecký pás se nedá naklonit nebo je zablokován

Pás neměl dostatek času pro kalibraci sklonu
 
 
           => Běžecký pás vypněte, znovu zapněte a vložte bezpečnostní klíč 
           => Vyčkejte, dokud nebude proveden kalibrační cyklus. Pás zvýší kapacitu na maximum a pak poklesne na nulu. 
 
Tato operace může trvat několik minut. 

Běžecký pás je hlučný

Šrouby nejsou dotaženy
 
           =>  Všechny šrouby znovu utáhněte
 
 
Běžecký pás není vycentrován   
           => Zvolte možnost „Vycentrování běžecké plochy“             
 

Běžecká plocha není promazána
           => Zvolte možnost „Promazání běžecké plochy“

 

Motor běžeckého pásu se zpomaluje nebo se zastavuje v nepravidelných intervalech, ale zobrazovací jednotka se nevypne

Běžecká plocha je příliš napnuta.
 
           => Zkontrolujte napnutí běžecké plochy, abyste se dostali na cca 3 mezi podložkou a běžeckým pásem, měření této vzdálenosti je nutno provést uprostřed podložky. 
 
           => Pokud se to nepodaří, zatlačte na dva šestihranné šrouby na obou stranách kotouče vzadu a uvolněte běžecký pás.

Když vstoupím na běžecký pás, dojde ke snížení rychlosti

Běžecký pás je uvolněný
 
           =>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“
 
 

Mazání běžecké plochy

 
           =>Pravidelně kontrolujte promazání mezi běžeckým pásem a podložkou. 
           =>Toto místo musí být trvale natřeno mazivem.
           Je nutno namazat běžecký pás z vnitřní strany, tak jak je uvedeno níže.
 
           =>Je dostačující běžeckou plochu 2 ostříknout zprava a zleva mazacím sprejem
           =>Po promazání nechte běžecký pás běžet naprázdno po dobu 5 minut při rychlosti 5 km/hod.
 
           =>Je důležité tuto činnost provádět pravidelně (každých 10 hodin provozu), abyste zaručili dobrou životnost běžeckého pásu. 

Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti
TC 490
Vycentrování běžecké plochy

Pás je mimo střed
 
 
Etapa 1 : 
Použijte inbusový klíč dodávaný s běžeckým pásem
 
Etapa 2 : 
1) Nastartujte pás na nízkou rychlost (4 km/hod)
 
2) Zasuňte klíč do šroubu ze strany, kde není běžecká plocha vycentrována.

 
3) Otáčejte ve směru hodinových ručiček o ¼ otáčky, dokud se pás nedostane do výchozí polohy
 
4) Mezi každým pootočením vyčkejte cca 30 vteřin

TC 490
Napnutí běžeckého pásu

 
Etapa 1 : 
Použijte šestihranný inbusový klíč, který je dodáván s běžeckým pásem 
 
Etapa 2:
1) Stiskněte tlačítko „GO“
 
2) Zvyšte rychlost až na 5 km/hod  
 
3) Otočte oběma stavěcími šrouby rovnoměrně o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček 
 
4) V případě potřeby opakujte etapu 3
 

Pás vydává zvuky a na displeji se nezobrazuje nic kromě 2 blikajících čárek ( - - )

Pás se nachází v režimu kalibrace.
 
           => Počkejte 2-3 minuty na konec kalibrace. Pás vyjede nahoru a dolů. Po skončení kalibrace se displej rozsvítí.

Návody a software