TC 140

REF: 5601272

TC 140

2005

Datum uvedení na trh: 2005

Mám problém

Vycentrování běžecké plochy

Pás je mimo střed
 
 
Etapa 1 : 
Použijte inbusový klíč dodávaný s běžeckým pásem
 
Etapa 2 : 
1) Nastartujte pás na nízkou rychlost (4 km/hod)
 
2) Zasuňte klíč do šroubu ze strany, kde není běžecká plocha vycentrována.

 
3) Otáčejte ve směru hodinových ručiček o ¼ otáčky, dokud se pás nedostane do výchozí polohy
 
4) Mezi každým pootočením vyčkejte cca 30 vteřin

TC 140
Když vstoupím na běžecký pás, dojde ke snížení rychlosti

Běžecký pás je uvolněný
 
           =>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“
 
 

Napnutí běžeckého pásu

 
Etapa 1 : 
Použijte šestihranný inbusový klíč, který je dodáván s běžeckým pásem 
 
Etapa 2:
1) Stiskněte tlačítko „GO“
 
2) Zvyšte rychlost až na 5 km/hod  
 
3) Otočte oběma stavěcími šrouby rovnoměrně o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček 
 
4) V případě potřeby opakujte etapu 3
 

Mazání běžecké plochy

 
           =>Pravidelně kontrolujte promazání mezi běžeckým pásem a podložkou. 
           =>Toto místo musí být trvale natřeno mazivem.
           Je nutno namazat běžecký pás z vnitřní strany, tak jak je uvedeno níže.
 
           =>Je dostačující běžeckou plochu 2 ostříknout zprava a zleva mazacím sprejem
           =>Po promazání nechte běžecký pás běžet naprázdno po dobu 5 minut při rychlosti 5 km/hod.
 
           =>Je důležité tuto činnost provádět pravidelně (každých 10 hodin provozu), abyste zaručili dobrou životnost běžeckého pásu. 

Zobrazovací jednotka se nerozsvítí

Běžecký pás není správně zapojen            
 
 
           => Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky, pak se přesvědčte, zda je hlavní vypínač pásu nastaven na „1“.
           => Zkontrolujte, zda je osazen bezpečnostní klíč 
           => Ověřte, zda je správně zajištěn jističem

Běžecký pás je hlučný

Šrouby nejsou dotaženy
 
           =>  Všechny šrouby znovu utáhněte
 
 
Běžecký pás není vycentrován   
           => Zvolte možnost „Vycentrování běžecké plochy“             
 

Běžecká plocha není promazána
           => Zvolte možnost „Promazání běžecké plochy“

 

Návody a software