T900D

REF: 8754269

T900D

2023

Zahájení prodeje: březen 2023
Určen pro:
Naši designeři a milovníci kardio fitness vyrobili tento pás na kardio fitness až pětkrát týdně.

Běžecký pás T900D je určený pro pravidelné a intenzivní používání. Spolehlivě s ním dosáhnete svých fitness cílů.

VÝHODY VÝROBKU:
VÍCEÚČELOVOST: Cvičte s maximální rychlostí 18 km/h a náklonem až 10 %
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ: prostorná došlapová plocha, 50 cm na šířku a 143 cm na délku.
TRÉNINK: 32 programů s přednastavenými cíli, které si lze přizpůsobit na míru.
PŘIPOJENÍ: běžecký pás je kompatibilní s Domyos E connected a dalšími partnerskými aplikacemi.
SKLADNÉ PROVEDENÍ: skládací pás.

MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ

Děkujeme za zakoupení výrobku značky Domyos. Abychom vám pomohli běžecký pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

PROBLÉMY

Problémy přetrvávají, i když je stroj správně nastavený? Všechny otázky a odpovědi naleznete zde.

PÁS SE NEZAPÍNÁ

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že bezpečnostní klíč je zcela zasunutý do konzole.

4. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího je v pozici I.

5. Zkontrolujte, zda svítí spínač I/O, pokud ne, vyměňte pojistku:
https://players.brightcove.net/3415345270001/DOHosj6Wy_default/index.html?videoId=ref:p1786030_1

WALK500 (od: leden 2019)
KDYŽ VSTOUPÍM NA PÁS, JEHO RYCHLOST SE ZPOMALÍ

Běhoun na běžeckém pásu je uvolněný:

=> Klikněte na záložku "Kontrola správného napnutí pásu" v záložce ÚDRŽBA.

BĚŽECKÝ PÁS JE HLUČNÝ

1. Boty:
=> Hluk, který při cvičení na pásu slyšíte, mohou způsobovat vaše boty při kontaktu s běhounem. Abyste ověřili, zda hluk nepochází od bot, postupujte podle tohoto videa:

2. Šrouby jsou povolené:
=> utáhněte všechny šrouby.

3. Běhoun je povolený:
=> srovnejte jej podle návodu v záložce "centrování běhounu" v kapitole ÚDRŽBA.

4. Běhoun není promazaný:
=> klikněte na "promazání běhounu" v kapitole ÚDRŽBA.

MOTOR PÁSU SE OPAKOVANĚ ZPOMALUJE ČI ZASTAVUJE, I KDYŽ JE KONZOLE ZAPNUTÁ

Napnutí pásu je příliš velké:

=> Klikněte na záložku "Kontrola správného napnutí pásu" v záložce ÚDRŽBA.

MÁTE PROBLÉMY S KARDIO PÁSEM?

UPOZORNĚNÍ: dodávaný kardio pás je analogový, nemá Bluetooth připojení!

Kardio pás s Bluetooth připojením (BLE = Bluetooth Low Energy či Smart) můžete zakoupit pod referenčním číslem 8334795 v naší prodejně či objednat na internetu.

*Po správném nastavení je váš monitor srdečního tepu automaticky detekován a na displeji konzole se zobrazí váš srdeční tep v tepech za minutu.

*Kompatibilní s dalšími BLE monitory srdečního tepu.

PROBLÉMY
K ČEMU SE POUŽÍVÁ "BLUETOOTH"?

- Můžete přes něj připojit BLE monitor srdečního tepu.
(BLE = Bluetooth Low Energy či Smart)

-Můžete se připojit k aplikaci (Domyos E-connected, Kinomap a Zwift....)

K ČEMU JE PORT "USB"?

"USB" port je pouze na připojení a dobíjení smartphonu. Nejedná se o MP3 systém.

NÁPIS "SERVICE" SE OBJEVÍ NA DISPLEJI

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce "GO" blikat nápis "service".

Jedná se důležité upozornění, že je potřeba běžecký pás promazat.
*Pokyny k promazání pásu naleznete v často kladených dotazech v "PROMAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU" v záložce "ÚDRŽBA".

Používejte výhradně následující mazivo:  https://www.decathlon.cz/p/mazivo-na-bezecke-pasy-150-ml/_/R-p-119636 8326425

K vymazání hlášení:
Jakmile je vložený bezpečnostní klíč a objeví se servisní hlášení, podržte tlačítko "STOP" a šipku nahoru "^ "po dobu 3 vteřin.

Jak odstranit hlášení o "údržbě" na T900

DISPLEJ NEZOBRAZUJE SPRÁVNOU RYCHLOST

Na začátku zkontrolujte, že máte stroj zapojený do zásuvky a že je vyjmutý bezpečnostní klíč.

1. Stiskněte tlačítko "STOP",

2. tlačítko "STOP" držte stisknuté a vložte "BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ",

3. Zobrazí se jednotky:     JEDNOTKY MI (míle) či JEDNOTKY KM (kilometry).

4. Pro změnu jednotek stiskněte "+" ,

5. Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko "STOP",

6. Poté můžete pás znovu používat.

JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A?

Na začátku zkontrolujte, že máte stroj zapojený do zásuvky a že je vyjmutý bezpečnostní klíč.

1. Stiskněte tlačítko "STOP",

2. Tlačítko "STOP" držte stisknuté a vložte "BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ",

3. Zobrazí se jednotky: JEDNOTKY MI (míle) či JEDNOTKY KM (kilometry).

4. Stiskněte tlačítko "Start/Pause" a rolujte přes menu:
- Obrazovka 1 = jednotky měření (MI či KM)
- Obrazovka 2 = celková vzdálenost.
- Obrazovka 3 = celková doba používání.

5. Vraťte se na hlavní obrazovku, nyní můžete stroj používat.

*Pro výběr správných jednotek viz Často kladené dotazy "KONZOLE NEUKAZUJE SPRÁVNOU RYCHLOST" ze záložky "PROBLÉMY".

JAK AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT ZVUKY DISPLEJE?

Když se na displeji konzole objeví "GO" a je vložený bezpečnostní klíč, stiskněte tlačítko "+" a spusťte funkci "Sound ON" a tlačítko "-" pro aktivaci funkce "Sound OFF".

NÁKRES DÍLŮ

W900
WALK500 (od: leden 2019)

Nepodařilo se vám vyřešit váš problém nebo jste zde nenalezli odpověď na svou otázku?

Prosím kontaktujte přímo naše techniky.

SLUŽBY NAŠEHO SERVISU

Stroj pečuje o vaše zdraví, měli byste mu to proto oplatit. Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost.

ÚDRŽBA PO KAŽDÉM POUŽITÍ

1. Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

2. Čisticí prostředek nalijte na bavlněný hadřík.
Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a veškeré nečistoty z rukojetí, podnožek, rámu a krytu motoru.
Setřete také platformu podél pásu.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ČI HLÁŠENÍ "SERVICE"

Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost.
Doporučujeme vám ji, když se na displeji konzole objeví hlášení "SERVICE".

1. Desku promazávejte po 200 km používání.
Obraťte se na Často kladené dotazy v "PROMAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU".

2. Odpojte napájecí šňůru, otevřete kryt motoru a opatrně vysajte jeho vnitřek.
Prosím přečtěte si záložku: "OPRAVA VÝROBKU", abyste správně sundali kryt motoru .

3. Zkontrolujte a řádně dotáhněte všechny vnější části běžeckého pásu.
Řiďte se instruktážním videem nebo návodem k použití.

W900

Tipy pro uskladnění, použití

Neskladujte venku nebo na vlhkém místě, chraňte před sluncem.

Běžecký pás postavte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

Pouze pro domácí použití.

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg.

CENTROVÁNÍ BĚHOUNU

Budete potřebovat imbusový klíč (BTR), který je součástí balení:  
1. Zapněte běžecký pás a nastavte jej na nízkou rychlost (4 km/h).  
2. Vložte klíč do šroubu na té straně, kde je běžecký pás mimo střed.  
3. Otočte jím o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček (mezi každou čtvrt otáčkou vyčkejte 30 sekund), dokud se pás nedostane zpět do správné polohy.

JAK ZKONTROLOVAT, ŽE MÁ PÁS SPRÁVNÉ VYPNUTÍ

Nastavení pásu T900D by mělo být přibližně 1,70 (+/- 0,03). To je napnutí řemene motoru.

UPOZORNĚNÍ: Toto napnutí je vodítkem pro optimální nastavení pásu, není však nutné jej utahovat, pokud je hodnota nižší než 1,70 a pokud váš pás běží hladce (žádné prokluzování, žádné trhání).
Příliš napnutý pás může způsobit předčasné opotřebení válečků nebo motoru.

Po kontrole napětí na konzoli:
- Pokud je hodnota příliš nízká, je třeba utáhnout pás.
(Utažení se provádí otáčením dvou zadních šroubů válečku po směru hodinových ručiček).

- Pokud je hodnota příliš vysoká, je třeba povolit pás.
( Povolení se provádí otočením 2 zadních šroubů válečku proti směru hodinových ručiček).

*Otočení o polovinu = 0,03

Pro úpravu: zvolte "Napnutí pásu" v sekci ÚDRŽBA.

Jak zkontrolovat napnutí pásu na konzoli:
1. Stoupněte si na stupátka.
2. Jakmile vyjmete bezpečnostní klíč, stiskněte tlačítko" START "a" STOP" a podržte je 3 vteřiny.
3. Na konzoli se objeví slovo "start". Zmáčkněte tlačítko "START" a zasuňte bezpečnostní klíč.
4. Běžecký pás začne rychlostí 5 km/h a zobrazí napnutí pásu. (Můžete provést jakékoliv nastavení).
5. Stiskněte tlačítko "STOP".

T900D kontrola správného utažení

PROMAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Pro zajištění dlouhé životnosti stroje je třeba jej promazávat každých 200 km.

Používejte výhradně mazivo Domyos (kód: 8326425). Můžete jej objednat v prodejně Decathlon či kliknutím na tlačítko "DOMYOS MAZIVO" níže.

1 & 2. Stačí pouze nastříkat vpravo a vlevo pod běžecký pás.
3. Pak nastavte na dobu 5 minut pás na 5 km/h a nestoupejte na něj.

Promazání běžeckého pásu

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

1. Revize motoru a běhounu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*
2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každých 3000 km*
3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*
4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*


*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů" JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A?" v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.

T900D: Uživatelská příručka a opravy

OBJEDNEJTE SI DÍLY DOSTUPNÉ PRO TENTO VÝROBEK

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍL K BĚŽECKÉMU PÁSU?

OPRAVA A SERVIS BĚŽECKÉHO PÁSU NAŠÍM TECHNIKEM

Objevte dostupné možnosti* pro servis a opravu vašeho běžeckého pásu.

*Ceník zahrnuje pouze práci (díly nejsou součástí dodávky) a může se lišit v závislosti na prodejně.
Pokud daná prodejna servis neposkytuje, je stroj zaslán do regionálního servisu, což může vést k dalším poplatkům. Pro cenovou nabídku prosím kontaktuje prodejnu Decathlon. 

NÁVODY

  • W500

    Potřebujete návod k použití? Zde si jej můžete stáhnout.

WALK500 (od: leden 2019)

NAŠE ZÁVAZKY

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.