T900C

REF: 8542703

T900C

2019

Datum uvedení na trh: Říjen 2019

Určeno na domácí tréninky, jejichž cílem je rozvíjet vaši fyzickou výkonnost. Běžecký pás T900 je vhodný na pravidelný běh s vysokou intenzitou. Stane se vaším partnerem při domácích trénincích, jejichž cílem je rozvíjet výkonnost.

Datum uvedení na trh: Říjen 2019

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ: Maximální rychlost 18km/h a sklon 10 %.

POHODLÍ: Pás je 50 cm široký a 143 cm dlouhý.

KOUČINK: 32 přednastavených tréninků, které jsou kompatibilní s aplikací DOMYOS E-Connected.

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Zprovoznění a používání výrobku

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu.

Jak zprovoznit běžecký pás?

1. Zapojte napájecí kabel.

2. Spínač umístěný blízko napájecího kabelu přepněte do polohy „I“.

3. Stoupněte si na opěrky nohou běžeckého pásu.

4. Připněte si klips bezpečnostního klíče k oblečení.

5. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdířky v konzoli.

6. Rozsvítí se displej a zobrazí se nápis GO.

7. A běžecký pás je připravený k použití!

V čem spočívají programy zdraví?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů Zdraví-Pohoda je zaměřených na udržení těla v pohybu, zpevnění svalů a posílení respiračního systému.

Pokud chcete udržovat svou kondici nebo se po delší pauze vracíte ke kardio tréninku, využívejte jeden z těchto programů na pásu každý den alespoň 10 minut. Tyto programy zajišťují šetrné zapojení svalů a kloubů a mohou posloužit i jako zahřívací aktivita před intenzivnějším tréninkem.

Pokud chcete více posílit svaly na nohou, zvolte program s větším náklonem běžecké plochy a prodlužte délku tréninku.

T900C (od: října 2019)
V čem spočívají programy kalorie?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "Kalorie" je zaměřených na spalování tuků při tréninku nebo po něm.

Tyto tréninky slouží k účinnému spalování kalorií. Není třeba se nutit do výkonů nad vlastní limity, pro nejlepší výsledky jsou klíčové hlavně pravidelnost (alespoň 3krát týdně) a délka tréninků (35 až 60 minut). Stačí běžet střední rychlostí (lehká námaha bez přílišného zadýchání).

Pokud chcete snížit svou hmotnost, je důležité pravidelnou fyzickou aktivitu doplnit také vyváženou zdravou stravou.

T900C (od: října 2019)
V čem spočívají programy vytrvalost?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "VYTRVALOST" je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity a vytrvalosti. Tento typ tréninku přispívá k posílení srdečního svalu a zlepšení dýchání. Věnujte se tréninku alespoň 3krát týdně ve stejném tempu (rychlé dýchání). Postupně budete schopni tempo udržovat déle. Trénink v rychlejším tempu (anaerobní trénink a trénink v červené zóně) je vyhrazen sportovcům a vyžaduje odpovídající přípravu.

T900C (od: října 2019)
V čem spočívají programy trénink?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "TRÉNINK" je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity, abyste mohli zvyšovat intenzitu a prodlužovat délku svých tréninků.

T900C (od: října 2019)
Doporučení k použití

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.

2. Zklidnění na konci tréninku: Na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Jak zjistit, kolik km a hodin jsem už na pásu uběhl/a?

Můžete se podívat, jakou vzdálenost jste uběhli a kolik hodin byl pás používán od jeho prvního zapnutí. Následujte tento postup:

 

T900C (od: října 2019)

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Objevil se chybový kód e1

Karta nebo ovládací panel nedostávají informace.

1. Zkontrolujte připojení kabelů, zda nejsou ohnuté kolíky v konektorech nebo přerušené vodiče.

Zkontrolujte zapojení podle kroku 7 návodu.

T900C chybový kód E1
Displej nezobrazuje správnou rychlost

Nejprve se ujistěte, že je pás zapojený do zásuvky.

1. Stiskněte tlačítko "STOP",

2. držte je stisknuté " " a zasuňte do konzole "bezpečnostní klíč".

3. Vpravo dole se zobrazí používaná jednotka: UNIT MI nebo UNIT Km.

4. Pro změnu jednotky stiskněte "+".

5. pro potvrzení změny stiskněte tlačítko "STOP".

6. Poté můžete pás znovu používat.

 

T900C (od: října 2019)
Pás se nezapíná

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I. 

4. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

T900C (od: října 2019)
Běžecký pás je hlučný

1. Boty:

=> Hluk, který slyšíte, může pocházet z vašich bot třecích se o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda z vaší obuvi nevychází hluk, podívejte se na video níže.2. Šrouby konstrukce pásu jsou uvolněné:

=> Utáhněte všechny šrouby.

 

3. Běžecký pás není vycentrovaný na střed:

=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

 

4. Běžecký pás není namazán:

=> Vyberte záložku "„Mazání běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

Jak aktivovat/deaktivovat zvuky ovládací konzole?

Když stisknete tlačítko na displeji, ozve se potvrzující pípnutí. Toto pípání můžete vypnout následujícím způsobem:

1. Na úvodní obrazovce „GO“ několikrát stiskněte tlačítko "STOP".2. Pro zapnutí zvuků displeje stiskněte tlačítko "+", pro vypnutí zvuků displeje stiskněte tlačítko "-". 3. Pro ukončení počkejte 5 s, než se displej vrátí do režimu „GO“.

 

T900C (od: října 2019)
Když vstoupím na pás, jeho rychlost se zpomalí

Příčinou je uvolněné napětí běhounu.

Jak tento problém napravit, se dozvíte v záložce "Napětí běžecké plochy" v kapitole ÚDRŽBA.

 

Pás se během používání vypíná

1. Pokud je pás zapojený do prodlužovačky, vypojte jej a zapojte jej přímo do zásuvky.

2. Tento problém může být způsobený i napájecím kabelem. V takovém případě si přečtěte výše uvedené Časté dotazy: "PÁS SE NEZAPÍNÁ"

Potíže se zachycením tepové frekvence přes čidla na řídítkách (handpulses)

Lehce si navlhčete dlaně a přiložte je na čidla.

 

T900C (od: října 2019)
Na displeji se zobrazuje nápis "service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce GO blikat nápis „service“. Jde o upozornění na nutnost údržby přístroje.Pro odstranění blikající zprávy: Jděte na stránku na displeji, kdy je zobrazeno GO tak, že několikrát stiskněte tlačítko "STOP"

Držte tlačítka "STOP" a "^" po dobu několika sekund. Držte tlačítka.*Informace o údržbě stroje najdete v části " JAK NA ÚDRŽBU".

Jak odstranit nápis "SERVICE" na displeji

Náhradní díly

Náhradní díly kompatibilní s vaším pásem naleznete níže.

T900C (od: října 2019)

Údržba výrobku

Pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Centrování běhounu

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR) 6 mm, který byl v balení s pásem.  

1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

 

Napětí běhounu

Běhoun je díl podléhající opotřebení, takže jeho napětí časem povoluje. Ve chvíli, kdy začne klouzat, je třeba jeho napětí obnovit.

 

1. a 2. Otočte oba šrouby o půl otáčky po směru hodinových ručiček.(Pokud je potřeba, postup opakujte, ale dejte pozor, abyste běhoun neutáhli příliš).

 

3. Běhoun má správné napětí, pokud jej můžete na každé straně nadzdvihnout o 3 až 5 cm.

Promazání pásu

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).  Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shopu.
1 a 2. Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí. 
3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

Doporučení k preventivní údržbě

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*

 

*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Doporučení k pravidelné údržbě

Pravidelná údržba přístroje je velmi důležitá pro zachování jeho výkonnosti a prodloužení jeho životnosti. Abyste se zbavili nepříjemných zvuků, které pás může vydávat, postupujte takto:

                       Jednou za měsíc utáhněte všechny šrouby.

                       Každých 200 uběhnutých km promažte desku.

                       Běžecký pás položte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

 

ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ:

                      Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

                      Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku. Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

                      Otřete konzoli a displeje.

                      Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru. Otřete také celou plochu běhounu. Místa pod běhounem nečistěte.

Na displeji se zobrazuje nápis "go service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce GO blikat nápis „service“. Jde o upozornění na nutnost údržby přístroje.Pro odstranění blikající zprávy: Jděte na stránku na displeji, kdy je zobrazeno GO tak, že několikrát stiskněte tlačítko "STOP"

Držte tlačítka "STOP" a "^" po dobu několika sekund. Držte tlačítka.*Informace o údržbě stroje najdete v části " JAK NA ÚDRŽBU".

T900C (od: října 2019)

Údržba a opravy v servisu

Podívejte se na servisní úkony* pro údržbu a opravu vašeho pásu.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly a případný dojezd technika). Servis fitness strojů pro Decathlon zajišťuje externí partner. Pro zadání zakázky opravy kontaktujte svojí prodejnu, která vám podle popisu problému může stanovit přibližnou cenu opravy.

T900C (od: října 2019)

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU T900?

Návod

  • Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

  • NÁVOD

    Pokyny ke skladování a údržbě

T900C (od: října 2019)

Materiál / doporučení

MATERIÁL

Rám // konstrukce (s kolečky): 100 % ocel
Další díly 75 % polystyren,  25 % polyvinylchlorid (PVC) - bez ftalátů

Deska: 100 % dřevo

DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě mimo dosah prachu a vlhkosti.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Maximální hmotnost uživatele 130 kg. Tento pás je určen na použití až 5 h týdně.

PŘIPOJENÍ

Možnost připojit se k aplikaci Domyos E-Connected, na tabletu nebo smartphonu pomocí Bluetooth.~USB umožňuje nabíjet tablet nebo smartphone a audio přehrávat hudbu prostřednictvím reproduktorů o výkonu 2 × 2W.

 UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Tento běžecký pás má spotřebu elektrické energie 500 až 650 W pro uživatele o hmotnosti 90 kg při rychlosti 13 km/h.~2. Hladina akustického tlaku měřená 1 m od přístroje ve výšce 1,60 cm nad zemí je 70 dBa (při maximální rychlosti 16 km/h, bez uživatele).~3. Úroveň hluku vydávaného přístrojem na prázdno je nižší než při zatížení.~ 4. Běžecká plocha má rozměry 50 × 143 cm.

T900C (od: října 2019)

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.