Unselected
T900B

REF: 8529879

T900B

2018

Zahájení prodeje: říjen 2018.

Běžecký pás určený na domácí tréninky pro udržení těla v kondici, posílení svalů a kardiovaskulárního systému. Je určený na pravidelné intenzivní tréninky s cílem zvyšování výkonnosti.

 

Mezi jeho výhody patří

univerzální využití s maximální rychlostí 18 km/h a max. náklonem 10 %,

pohodlí díky běžecké ploše o rozměrech 50 × 143 cm, která umožňuje běžet dlouhými kroky,

a koučink s 32 přednastavenými programy. Kompatibilní s aplikací Domyos.

Unselected

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto chtěli poděkovat za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli běžecký pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Unselected

Zprovoznění a používání výrobku

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto chtěli poděkovat za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu

V čem spočívají programy „trénink“?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených tréninkových programů s různou rychlostí, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "TRÉNINK" je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity, abyste mohli zvyšovat intenzitu a prodlužovat délku svých tréninků.

V čem spočívají programy „vytrvalost“?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených tréninkových programů s různou rychlostí, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "VYTRVALOST" je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity a vytrvalosti. Tyto programy jsou zaměřené na posilování srdce a dýchacího systému. Trénujte alespoň třikrát týdně a běhejte v rychlém tempu (abyste se zadýchali). Čím častěji budete trénovat, tím delší tréninky a rychlejší tempo budete zvládat. Trénování v ještě rychlejším tempu (v anaerobní zóně, v červené zóně tepové frekvence) je vhodné pouze pro zkušené sportovce a vyžaduje odpovídající přípravu.

Doporučení k použití

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.2. Zklidnění na konci tréninku: na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Jak běžecký pás zprovoznit?

1. Zapojte napájecí kabel.

2. Spínač umístěný blízko napájecího kabelu přepněte do polohy "I".

3. Stoupněte si na opěrky nohou.

4. Připněte si klips bezpečnostního klíče k oblečení.

5. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdířky v konzoli.

6. Rozsvítí se displej a zobrazí se nápis GO.

7. A běžecký pás je připravený k použití!

V čem spočívají programy kalorie?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených tréninkových programů s různou rychlostí, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "Kalorie" je zaměřených na spalování tuků při tréninku a po něm.

Tyto tréninky slouží k účinnému spalování kalorií. Není třeba se nutit do výkonů nad vlastní limity, pro nejlepší výsledky jsou klíčové hlavně pravidelnost (alespoň 3krát týdně) a délka tréninků (35 až 60 minut). Stačí běžet střední rychlostí (lehká námaha bez přílišného zadýchání).

Pokud chcete snížit svou hmotnost, je důležité pravidelnou fyzickou aktivitu doplnit také vyváženou zdravou stravou.

V čem spočívají programy zdraví?

Tento běžecký pás nabízí 32 přednastavených tréninkových programů s různou rychlostí, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

8 programů "Zdraví-"Pohoda je zaměřených na udržení těla v pohybu, zpevnění svalů a posílení respiračního systému.

Pokud chcete udržovat svou kondici nebo se po delší pauze vracíte ke kardio tréninku, využívejte jeden z těchto programů každý den alespoň 10 minut. Tyto programy zajišťují šetrné zapojení svalů a kloubů a mohou posloužit i jako zahřívací aktivita před intenzivnějším tréninkem.

Pokud chcete více posílit svaly na nohou, zvolte program s větším náklonem běžecké plochy a prodlužte délku tréninku.

Jak zjistit, kolik km a hodin jsem už na pásu uběhl/a?

Můžete se podívat, jakou vzdálenost jste už na pásu uběhli a kolik hodin byl používán od jeho prvního zapnutí. Následujte tento postup:

1. Zapněte pás a vyndejte bezpečnostní klíč z displeje
2. Při současném stisknutém tlačítku "STOP" vložte bezpečnostní klíč
3. Přepínáním tlačíkem "PLAY" zobrazíte měrné jednotky (UNIT), uběhlou vzdálenost (DIST), nebo celkový čas používání (TIME)

Unselected

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Objevil se chybový kód e1

Řídicí jednotka nebo konzole nepřijímají žádná data.

1. Ověřte, že žádný kolíček v konektoru není ohnutý ani drátek zlomený.

Ověřte zapojení podle bodu 7 v návodu.

T900B chybový kód E1
Displej nezobrazuje správnou rychlost

Nejprve se ujistěte, že je pás zapojený do zásuvky.

1. Stiskněte tlačítko "STOP",

2. držte je stisknuté" "a zasuňte do konzole "bezpečnostní klíč".

3. Vpravo dole se zobrazí používaná jednotka:     UNIT MI   nebo  UNIT KM.

4. Pro změnu jednotky stiskněte "+".

5. Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko "STOP".

6. Poté můžete pás znovu používat.

 

Pás se nezapíná

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího je v pozici I.

4. Ověřte, že bezpečnostní klíč je úplně zasunutý do konzole.

Běžecký pás je hlučný

1. Boty:

=> Hluk, který při cvičení na pásu slyšíte, mohou způsobovat vaše boty při kontaktu s běhounem. Abyste ověřili, zda hluk nepochází od bot, postupujte podle tohoto videa:

 

2. Šrouby jsou povolené:

 => utáhněte všechny šrouby.

 

3. Běhoun je povolený:

=> srovnejte jej podle návodu v záložce "CENTROVÁNÍ BĚHOUNU" v kapitole ÚDRŽBA.

 

4. Běhoun není promazaný:

=> promažte jej podle návodu v záložce "PROMAZÁNÍ BĚHOUNU" v kapitole ÚDRŽBA.

Jak aktivovat/deaktivovat zvuky displeje?

Když stisknete tlačítko na displeji, ozve se potvrzující pípnutí. Toto pípání můžete vypnout následujícím způsobem:

1. Na úvodní obrazovce "GO" několikrát stiskněte tlačítko "STOP". 2. Pro zapnutí zvuků displeje stiskněte tlačítko "+"." " Pro vypnutí zvuků displeje stiskněte tlačítko "-"." "3. Nakonec počkejte 5 vteřin, až se znovu objeví úvodní obrazovka GO.

Když vstoupím na pás, jeho rychlost se zpomalí

Příčinou je uvolněné napětí běhounu.

Jak tento problém napravit, se dozvíte v záložce "NAPĚTÍ BĚHOUNU" v kapitole ÚDRŽBA.

 

Pás se během používání vypíná

1. Pokud je pás zapojený do prodlužovačky, vypojte jej a zapojte jej přímo do zásuvky.

2. Tento problém může být způsobený i napájecím kabelem. V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy u tématu ""PÁS SE NEZAPÍNÁ.""

Potíže se zachycením tepové frekvence přes čidla na řídítkách (handpulses)

Lehce si navlhčete dlaně a přiložte je na čidla.

 

Na displeji se zobrazuje nápis "go service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce Go blikat nápis "service". " Jde o upozornění na nutnost provedení běžné údržby přístroje.

 

Jak odstranit blikající nápis:

na úvodní obrazovce "GO" několikrát stiskněte tlačítko "STOP."

Přidržte tlačítko "STOP" stisknuté a současně na několik vteřin stiskněte tlačítko "^". Přidržte tlačítka stisknutá.

Unselected
Centrování běhounu

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR) 6 mm, který byl v balení s pásem.  

1.  Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h). 2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený. 3. otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

Napětí běhounu

běhoun je díl podléhající opotřebení, takže jeho napětí časem povoluje. Ve chvíli, kdy začne klouzat, je třeba jeho napětí obnovit.

 

1. a 2. Otočte oba šrouby o půl otáčky po směru hodinových ručiček. (Pokud je potřeba, postup opakujte, ale dejte pozor, abyste běhoun neutáhli příliš).

 

3. Běhoun má správné napětí, pokud jej můžete na každé straně nadzdvihnout o 3 až 5 cm.

Pravidelná údržba

Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Abyste se zbavili nepříjemných zvuků, které pás může vydávat, postupujte takto:

                       jednou za měsíc utáhněte všechny šrouby.

                       Každých 200 uběhnutých km promažte běhoun.

                       běžecký pás postavte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ:

                      Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

                      Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku. Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

                      Otřete konzoli a displeje.

                      Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru. Otřete také celou plochu běhounu. Místa pod běhounem nečistěte.

Na displeji se zobrazuje nápis "go service"

Každých 200 km se na displeji pásu objeví nápis "GO SERVICE" - jedná se o upozornění na nutnost provedení běžné údržby pásu - čištění, promazání a vycentrování pásu (viz další kapitoly PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA, CENTROVÁNÍ A PROMAZÁNÍ BĚHOUNU)

Nápis "GO SERVICE" vymažete následujícím způsobem:
1. Vraťte se na úvodní obrazovku "GO" několikanásobným stisknutím tlačítka "STOP"
2. Stiskněte současně tlačítka "STOP" a "^"(šipka nahoru) na několik sekund

Preventivní údržba

1. Revize motoru a běhounu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km. *
2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km. *
3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km. *
4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km. *

*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A?" v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.

Promazání běhounu

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 hodin použití).  1 & 2. Na každou stranu běhounu stačí dvakrát stříknout čisticí přípravek.   3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet 5 minut na prázdno.

Unselected
8529879

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU T900?

Unselected

Návody

  • T900B

    Potřebujete návod k použití? Zde si jej můžete stáhnout.

  • NÁVODY

    Pokyny ke skladování a údržbě

Unselected
T900B

Materiál / doporučení

MATERIÁL

Rám // konstrukce (s kolečky): 100 % ocel.

Kryt: 75 % polystyren,  25 % polyvinylchlorid - bez ftalátů.

Deska: 100 % dřevo.

DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě mimo dosah prachu a vlhkosti.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg. Tento běžecký pás je určený na použití až 5 hodin týdně.

INTERAKTIVITA

Možnost propojení pásu pomocí bluetooth s aplikací Domyos E-Connected nainstalovanou na smartphonu nebo tabletu. ~USB port k nabíjení smartphonu nebo tabletu, audio jack na 2x2W sluchátka.

UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Tento běžecký pás má spotřebu elektrické energie 500 až 650 W pro uživatele o hmotnosti 90 kg při rychlosti 13 km/h.~2. Hladina akustického tlaku měřená 1 m od přístroje ve výšce 160 cm nad zemí je 70 dBa (při maximální rychlosti 16 km/h, bez uživatele).~3. Úroveň hluku vydávaného přístrojem na prázdno je nižší než při zatížení. ~4. Běžecká plocha má rozměry 50 × 143 cm.

Unselected
T900B

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.

Unselected