T900A

Ref: 8381451

T900A

2017

Nejčastější problémy

Bezecky pas se nezapne

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do funkční elektrické zásuvky (pro kontrolu fungování zásuvky k ní připojte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Zkontrolujte, zda je druhý konec přívodního kabelu připojen k běžeckému pásu.

3. Zkontrolujte, zda je spínač u přívodního kabelu zapnutý (ON).

4. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč zcela zasunut do ovládacího panelu.

p1463972

T900A

Rady k údržbě