T540B

REF: 8529878

T540B

2018

Nejčastější problémy

Tréninkový počítač neudává správnou rychlost

Nejdříve zkontrolujte, že je pás zapojen v zásuvce.

1. Zmáčkněte tlačítko „Stop“.

2. Držte tlačítko „Stop“ zmáčknuté a zasuňte „Bezpečnostní klíč“.

3. V pravém dolním rohu se zobrazí používané jednotky: UNIT míle //  UNIT km

4. Pro změnu jednotky stiskněte „+“.

5. K potvrzení změn vytáhněte „Bezpečnostní klíč“.

6. Pás můžete znovu používat.

T540B
Bezecky pas se nezapne

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do funkční elektrické zásuvky (pro kontrolu fungování zásuvky k ní připojte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Zkontrolujte, zda je druhý konec přívodního kabelu připojen k běžeckému pásu.

3. Zkontrolujte, zda je spínač u přívodního kabelu zapnutý (ON).

4. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč zcela zasunut do ovládacího panelu.

T540B
Bezecky pas je hlucny
T540B
Potíže při snímání tepové frekvence
T540B
Chybějící nebo poškozené díly
T540B

Rady k údržbě

Rady k údržbě

Pokud chcete zachovat bezchybný chod stroje a zajistit jeho dlouhou životnost, je pravidelná údržba nezbytností. Abyste zabránili nechtěným zvukům stroje, nezapomeňte:

- jednou měsíčně utáhnout šroubky a matice;

- po 200 h používání promazat pás;

- umístit pás na odpovídající podložku (typu Domyos Training Mat).

 

Údržba po každém použití:

- Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.

- Na hadřík ze 100% bavlny naneste malé množství univerzálního čisticího přípravku. Přípravek nenanášejte přímo na běžecký pás ani nepoužívejte přípravky s obsahem amoniaku či kyseliny.

- Otřete počítač a displej.

- Setřete prach na pásu, stupínkách, podnožkách i na krytu motoru, nevynechejte ani platformu podél došlapové plochy. Běžecký pás neotírejte ze spodní strany.

Nastaveni polohy behounu

Umístěte barevné indikátory do zadní části pásu. Vidíte-li červenou, musí být pás znovu vycentrován. Takto je pás stroje lépe chráněn a nedochází k nečekaným poruchám. Nechte běžecký pás zapnutý při rychlosti 4 km/h (2,5 mil/h) a postavte se do zadní části stroje.

 

Pás je posunutý doleva: Otočte levým regulačním šroubem o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.

Pás je posunutý doprava: Otočte pravým regulačním šroubem o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.

 

Nechte běžecký pás zapnutý, dokud se nevrátí do správné pozice (1–2 minuty), v případě potřeby postup opakujte. Dejte pozor, abyste pás nenapnuli příliš. Běžecký pás se při běhu zastavuje Pás stroje se po nějaké době opotřebuje a je volnější. Ve chvíli, kdy začne pás sklouzávat (pocit sjíždění, cukavé pohyby), znovu jej napněte. Otočte dvěma regulačními šrouby o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.V případě potřeby postup opakujte, ale dejte pozor, abyste pás nenapnuli příliš. Běžecký pás je správně napnutý, je-li možné nadzdvihnout pás na každém okraji o 2 až 3 centimetry

T540B
Bastaveni napnuti pasu

Běžecký pás je opotřebovávající se díl, jehož vlastnosti se v průběhu času zhoršují. Pás znovu napněte, jakmile začne prokluzovat (dojem bruslení, trhavý pohyb).

•         Otočte 2 stavěcími šrouby o polovinu otočky ve směru hodinových ručiček.

•         V případě potřeby operaci opakujte, dbejte však na to, aby pás nebyl příliš napnutý. Pás je správně napnutý, je-li možné nadzvednout jeho okraj na každé straně o 2 až 3 centimetry.

T540B
Promazani bezeckeho pasu

ÚDRŽBA PO KAŽDÝCH 200 HOD. POUŽÍVÁNÍ NEBO PO KAŽDÝCH 1 500 KM

 

Běžící pás je nezbytné promazávat, aby se omezilo tření mezi samotným pásem a deskou. Promazání není nutné, jsou-li na vnitřní straně běžeckého pásu patrné stopy po silikonu (vlhký a mírně mastný povrch).

 

 

Pokud jsou pás a deska suché:

•         Běžecký pás vypněte a odpojte od přívodu napájení.

•         Nadzvedněte okraje pásu a promažte vnitřní stranu silikonem.*

•         Běžecký pás znovu připojte ke zdroji napájení.

•         Spusťte běžecký pás rychlostí 4 km/h (2,5 mi/h) po dobu 10 až 20 vteřin.

•         Váš pás je připraven k použití!

 

*Mazání odpovídá jedné dávce silikonu mezi 5 a 10 ml. Pozor, nadměrné množství silikonu může uškodit správnému fungování běžeckého pásu (riziko prokluzování). Ohledně nákupu mazacího prostředku se obraťte na váš obchod DECATHLON.

T540B

Navody