T520B

REF: 8529877

T520B

2018

Zahájení prodeje: říjen 2018.

Běžecký pás určený na tréninky chůze a běhu s nízkou intenzitou. Běžecký pás T520B je určený na domácí běžecké tréninky s nízkou intenzitou. Díky jednoduchému a intuitivnímu použití se stane ideálním partnerem na začátky s kardio aktivitou.

 

Mezi jeho hlavní výhody patří

univerzální využití s maximální rychlostí 13 km/h a maximálním náklonem 10 %,

pohodlí díky rozměrům běžecké plochy přizpůsobeným joggingu (43 × 121 cm)

a koučink s 10 přednastavenými programy (5× zdraví a 5× kalorie).

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli běžecký pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Zprovoznění a používání výrobku

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu.

Jak zprovoznit běžecký pás?

1. Zapojte napájecí kabel.

2. Spínač umístěný blízko napájecího kabelu přepněte do polohy „I“.

3. Stoupněte si na opěrky nohou běžeckého pásu.

4. Připněte si klips bezpečnostního klíče k oblečení.

5. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdířky v konzoli.

6. Rozsvítí se displej a zobrazí se nápis GO.

7. A běžecký pás je připravený k použití!

V čem spočívají programy zdraví?

Tento běžecký pás nabízí 10 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

5 programů Zdraví-Pohoda je zaměřených na udržení těla v pohybu, zpevnění svalů a posílení respiračního systému.

Pokud chcete udržovat svou kondici nebo se po delší pauze vracíte ke kardio tréninku, využívejte jeden z těchto programů na pásu každý den alespoň 10 minut. Tyto programy zajišťují šetrné zapojení svalů a kloubů a mohou posloužit i jako zahřívací aktivita před intenzivnějším tréninkem.

Pokud chcete více posílit svaly na nohou, zvolte program s větším náklonem běžecké plochy a prodlužte délku tréninku.

V čem spočívají programy kalorie?

Tento běžecký pás nabízí 10 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

5 programů "Kalorie" je zaměřených na spalování tuků při tréninku nebo po něm.

Tyto tréninky slouží k účinnému spalování kalorií. Není třeba se nutit do výkonů nad vlastní limity, pro nejlepší výsledky jsou klíčové hlavně pravidelnost (alespoň 3krát týdně) a délka tréninků (35 až 60 minut). Stačí běžet střední rychlostí (lehká námaha bez přílišného zadýchání).

Pokud chcete snížit svou hmotnost, je důležité pravidelnou fyzickou aktivitu doplnit také vyváženou zdravou stravou.

Doporučení k použití

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.

2. Zklidnění na konci tréninku: Na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Jak zjistit, kolik km a hodin jsem už na pásu uběhl/a?

Můžete se podívat, jakou vzdálenost jste uběhli a kolik hodin byl pás používán od jeho prvního zapnutí. Následujte tento postup:
1. Zapněte běžecký pás vypínačem do polohy "I"
2. vytáhněte bezpečnostní klíč
3. Stiskněte a držte tlačítko "STOP"
4. Při stisknutém tlačítku "STOP" vložte bezpečnostní klíč
5. Opakovaným stisknutím tlačítka "PLAY" zobrazíte údaje o době použití a uběhnuté vzdálenosti

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Objevil se chybový kód e1

Ověřte zapojení podle bodu 5 v návodu.

Ověřte, že žádný kolíček v konektoru není ohnutý ani drátek zlomený.

T520B chybový kód E1
Displej nezobrazuje správnou rychlost

Nejprve se ujistěte, že je pás zapojený do zásuvky.

1. Stiskněte tlačítko "STOP",

2. držte je stisknuté " " a zasuňte do konzole "bezpečnostní klíč".

3. Vpravo dole se zobrazí používaná jednotka: UNIT MI nebo UNIT Km.

4. Pro změnu jednotky stiskněte "+".

5. pro potvrzení změny stiskněte tlačítko "STOP".

6. Poté můžete pás znovu používat.

 

Pás se nezapíná

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I.

Pokud se spínač nezapne, ověřte pojistku podle tohoto videa:

4. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

T520B (od října 2018)

Běžecký pás je hlučný

Pokud je běhoun pásu vychýlený ze středu, srovnejte jej podle návodu v záložce "Centrování běhounu" v kapitole ÚDRŽBA.

 

Pokud není běhoun promazaný, promažte jej podle návodu v záložce "Promazání běhounu" v kapitole ÚDRŽBA.

 

Pokud jsou povolené šrouby, utáhněte všechny šrouby na postranicích.

Jak aktivovat/deaktivovat zvuky displeje?

Když stisknete tlačítko na displeji, ozve se potvrzující pípnutí. Toto pípání můžete vypnout následujícím způsobem:

1. Na úvodní obrazovce „GO“ několikrát stiskněte tlačítko "STOP".2. Pro zapnutí zvuků displeje stiskněte tlačítko "+", pro vypnutí zvuků displeje stiskněte tlačítko "-". 3. Nakonec počkejte 5 vteřin, až se znovu objeví úvodní obrazovka GO.

Když vstoupím na pás, jeho rychlost se zpomalí

Příčinou je uvolněné napětí běhounu.

Jak tento problém napravit, se dozvíte v záložce "Napětí běžecké plochy" v kapitole ÚDRŽBA.

 

Pás se během používání vypíná

1. Pokud je pás zapojený do prodlužovačky, vypojte jej a zapojte jej přímo do zásuvky.

2. Tento problém může být způsobený i napájecím kabelem. V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy u tématu "PÁS SE NEZAPÍNÁ"

Potíže se zachycením tepové frekvence přes čidla na řídítkách (handpulses)

Lehce si navlhčete dlaně a přiložte je na čidla.

Na displeji se zobrazuje nápis "go service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce GO blikat nápis „service“. Jde o upozornění na nutnost běžné údržby přístroje - čištění, promazání a kontrola centrování pásu.

 

Jak odstranit blikající nápis:

Na základní obrazovce GO několikrát stiskněte tlačítko "STOP."

Přidržte tlačítko "STOP" stisknuté a současně na několik vteřin stiskněte tlačítko "^". Přidržte tlačítka stisknutá.

Údržba výrobku

Běžecký pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Centrování běhounu

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR) 6 mm, který byl v balení s pásem.  

1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

 

Napětí běhounu

Běhoun je díl podléhající opotřebení, takže jeho napětí časem povoluje. Ve chvíli, kdy začne klouzat, je třeba jeho napětí obnovit.

 

1. a 2. Otočte oba šrouby o půl otáčky po směru hodinových ručiček.(Pokud je potřeba, postup opakujte, ale dejte pozor, abyste běhoun neutáhli příliš).

 

3. Běhoun má správné napětí, pokud jej můžete na každé straně nadzdvihnout o 3 až 5 cm.

Promazání běhounu

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).  Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shopu.  

1 & 2. Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí.  3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

Doporučení k preventivní údržbě

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km**Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Doporučení k pravidelné údržbě

Pravidelná údržba přístroje je velmi důležitá pro zachování jeho výkonnosti a prodloužení jeho životnosti. Abyste se zbavili nepříjemných zvuků, které pás může vydávat, postupujte takto:

                       Jednou za měsíc utáhněte všechny šrouby.

                       Každých 200 uběhnutých km promažte desku.

                       Běžecký pás položte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

 

ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ:

                      Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

                      Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku. Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

                      Otřete konzoli a displeje.

                      Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru. Otřete také celou plochu běhounu. Místa pod běhounem nečistěte.

T520B (v prodeji od října 2018)

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU T520A?

Návod

T520B (v prodeji od října 2018)

Materiál/ doporučení

MATERIÁL

Rám // konstrukce (s kolečky):

80 % ocel,

20 % polystyren (PS)

Deska:

40 % měď // 35 % ocel // 10 % mosaz // 10 % epoxidová pryskyřice, // 5 % hliník

 

OMEZENÍ POUŽITÍ

Maximální hmotnost uživatele 130 kg. Tento běžecký pás je určený na použití až 5 h týdně.

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Tento běžecký pás má spotřebu elektrické energie 750 až 850 W pro uživatele o hmotnosti 90 kg při rychlosti 13 km/h.~2. Hladina akustického tlaku měřená 1 m od přístroje ve výšce 160 cm nad zemí je 70 dBa (při maximální rychlosti 13 km/h, bez uživatele).~3. Úroveň hluku vydávaného přístrojem na prázdno je nižší než při zatížení. ~ 4. Běžecká plocha má rozměry 43 × 121 cm.

T520B (v prodeji od října 2018)

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.