WALK BY DOMYOS

8377502

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

BEZECKY PAS SE NEZAPNE

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do funkční elektrické zásuvky (pro kontrolu fungování zásuvky k ní připojte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

 
2. Zkontrolujte, zda je druhý konec přívodního kabelu připojen k běžeckému pásu.
 
3. Zkontrolujte, zda je spínač u přívodního kabelu zapnutý (ON).
 
4. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč zcela zasunut do ovládacího panelu.
 

 
 

 

PROMAZANI BEZECKEHO PASU

 
 

 

 
 

BASTAVENI NAPNUTI PASU

Běžecký pás je opotřebovávající se díl, jehož vlastnosti se v průběhu času zhoršují. Pás znovu napněte, jakmile začne prokluzovat (dojem bruslení, trhavý pohyb).
•         Otočte 2 stavěcími šrouby o polovinu otočky ve směru hodinových ručiček.
•         V případě potřeby operaci opakujte, dbejte však na to, aby pás nebyl příliš napnutý. Pás je správně napnutý, je-li možné nadzvednout jeho okraj na každé straně o 2 až 3 centimetry.

NASTAVENI POLOHY BEHOUNU

       

                      
 
 

 

BEZECKY PAS SE PRI BEHU CI CHUZI ZPOMALUJE

Pokud potřebujete prodlužovací kabel, použijte výhradně kabel se 3 vodiči 1 mm² (velikost 14), jehož délka nepřesahuje 1,5 m (5 stop).
 
Pokud je pás příliš napnutý, je výkon běžeckého pásu snížena a hrozí riziko jeho poškození.
Nastavení napnutí pásu viz odstavec ÚDRŽBA.
 
 
 
 

 

 

BEZECKY PAS JE HLUCNY

 

 

 

MOTOR PÁSU SE ČASTO ZPOMALUJE NEBO SE ZCELA ZASTAVÍ

Běžecký pás je příliš napnutý.

 

=> Zkontrolujte napnutí běžeckého pásu. Pás by měl být napnutý tak, aby vznikal mezi deskou a běžeckým pásem cca 3cm prostor. Tuto míru kontrolujte uprostřed pásu.

 

=> Pokud se nejedná o tento problém, uvolněte 2 imbusové šrouby nacházející se na obou stranách zadní části běžeckého pásu a povolte pás.

JAK UVOLNIT SERVISNÍ KLÍČ TRÉNINKOVÉHO POČÍTAČE?

=> Aby zůstala zachována funkčnost, výkonnost a dlouhá životnost vašeho stroje, je nezbytná jeho pravidelná údržba.

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 
 
 
 

RADY K ÚDRŽBĚ

Pokud chcete zachovat bezchybný chod stroje a zajistit jeho dlouhou životnost, je pravidelná údržba nezbytností. Abyste zabránili nechtěným zvukům stroje, nezapomeňte:

- jednou měsíčně utáhnout šroubky a matice;

- po 200 h používání promazat pás;

- umístit pás na odpovídající podložku (typu Domyos Training Mat).

 

Údržba po každém použití:

- Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.

- Na hadřík ze 100% bavlny naneste malé množství univerzálního čisticího přípravku. Přípravek nenanášejte přímo na běžecký pás ani nepoužívejte přípravky s obsahem amoniaku či kyseliny.

- Otřete počítač a displej.

- Setřete prach na pásu, stupínkách, podnožkách i na krytu motoru, nevynechejte ani platformu podél došlapové plochy. Běžecký pás neotírejte ze spodní strany.

 

Návody a software

Nahoru