VS 700

8382092

Datum uvedení na trh: 2017

Mám problém

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

1. Ellenőrizze, hogy a konzol hátsó csatlakozása megfelelő-e !

 

2. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

 

 
 
 

ZÁVADA PŘI ZOBRAZOVÁNÍ VZDÁLENOSTI NEBO RYCHLOSTI

Zkontrolujte polohu snímače.
 
Vzdálenost mezi snímačem a magnetem na předním kole rotopedu musí být 1 nebo 2 mm.

 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 
 
 
 

MŮJ TRENAŽÉR JE HLUČNÝ

Šrouby jsou uvolněné

 

           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 
 

Návody a software

Nahoru