VM ESSENTIAL +

8372294

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

DISPLEJ NESVÍTÍ

 

 

DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Standardně vám konzole nabízí údaje o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h.
Chcete-li přepnout na míle (Mi):
 
1. Vypněte konzolu.
 
2. Více než na 3 sekundy stiskněte centrální tlačítko.
 
3. Zvolte jednotku pomocí tlačítek  .
 
4. Potvrďte stiskem centrálního tlačítka    , konzole se automaticky přepne na úvodní obrazovku.
 

 

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :

 

 

 
 
 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 
 

ROTOPED JE HLUČNÝ

 

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

 

 
 
 
 

NASTAVENÍ ODPORU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

1. Zkontrolujte, zda není některý z propojujících kovových plátů zkřivený.
 
2.
Na zadní straně tréninkového počítače zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.
 
Na představci a konstrukci stroje zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.
 
 

 

 

SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ

Lehce si navlhčete ruce a přiložte je na snímače.

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 
 
 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software

Nahoru