VM ESSENTIAL

8364829

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

=>Váš trenažér je napájen bateriemi

Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

 

 

 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NEUKAZUJE SPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 

 

           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 

 

           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

 Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :

                                 

                                                                                                                   

 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

    

 

 
 
 

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby
 
 

 
 

NASTAVENÍ ODPORU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Odšroubujte rámovou trubku pod řídítky a zkontrolujte, zda byl kabel správně připojen.

 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 
 

Návody a software

Nahoru