VM ESSENTIAL 2

2112656

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

Problém týkající se montáže

 

           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena

 

           =>Týká se spojů obou trubek 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.

 

Problém týkající se napájení

 

           =>Váš trenažér je napájen bateriemi

Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

 

           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 

Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.

 

Problémy při používání

 

Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě

 

 

 
 

DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

 
 

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :

 

 

 
 
 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 
 

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

 
 
 
 

NASTAVENÍ ODPORU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Odšroubujte rámovou trubku pod řídítky a zkontrolujte, zda byl kabel správně připojen.

 

SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ

1. Zkontrolujte, zda je propojovací kabel vycházející z řídítek řádně připojen.

 

2. Lehce si navlhčete ruce a přiložte je na snímače.

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 
 
 
 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software

Nahoru