VM E FOLD

8377563

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

DISPLEJ NESVÍTÍ

1. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

2. Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční.

 

 

 

 

 

DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

 
V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):
 
1/ Vypněte ovládací panel.
 
2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.
 
3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.
 
4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.
 
,

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

  Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu :

 

 

 

 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 
 
 

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

ROTOPED NENÍ STABILNÍ

PŘIPOJENÍ PRODUKTU DOMYOS K TABLETU ČI CHYTRÉMU TELEFONU

1/ Na APP STORE nebo GOOGLE PLAY si stáhněte aplikaci Domyos E-connected

 

2/ Otevřete aplikaci.

 

3/ Přibližte tablet či chytrý telefon k produktu. Aby vše fungovalo, umístěte tablet na držák před optickým snímačem (viz funkční schéma konzoly).

Je-li aktivováno rozhraní Bluetooth®: Produkt rozpozná toto rozhraní automaticky. Na displeji se zobrazí název produktu: Klikněte na tlačítko OK.

Není-li rozhraní Bluetooth® aktivováno: Otevře se okno s výzvou k autorizaci aktivace rozhraní Bluetooth®, a tím i k připojení vašeho produktu.

 

4/ Připojení produktu k tabletu či chytrému telefonu ověříte podle ikony následující za , která se zobrazí na displeji.

 

5/ Prostřednictvím aplikace vás trenér provází cvičením. Nebo si vytvořte zabezpečený účet Domyos, vyberte svůj cíl a začněte s cvičením přizpůsobeným dle vašich požadavků!

 

 

PROBLEM WITH APPLICATION "E-CONNECTED"

Please click on the picture

 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 
 
 
 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software

Nahoru