VM COMFORT BLACK

8359839

Datum uvedení na trh: 2015

Mám problém

DISPLEJ NESVÍTÍ

1 - Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

2 - Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny na představci a konstrukci kola.  

3 - Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční. 

 

 

DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Displej je v režimu spánku.                  

 

1 - Držte tlačítko „Start“ a stisknuté, dokud se na obrazovce neobjeví písmena  KM nebo MI.            

2 - Stiskněte šipku doprava. Změníte tak jednotky měření vzdálenosti. KM = kilometry  MI = míle.                                      

3 - Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka „Start“. 

    

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

  Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu : 

 

 

 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software

Nahoru