VM 580

8077283

Datum uvedení na trh: 2008

Mám problém

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

 Pedály jsou uvolněné 

 

           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

1. Problém týkající se montáže

 

           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena

 

           =>Týká se spojů obou trubek 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.

 

2. Problém týkající se napájení

 

           =>Váš trenažér je napájen bateriemi

Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

 

           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 

Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.

 

3. Problémy při používání

 

Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě

 

MŮJ TRENAŽÉR JE HLUČNÝ

Šrouby jsou uvolněné

 

           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

 Vyhledejte číslo dílu a klikněte na ’NE’

 

 

PIESE CARE LIPSESC SAU COMPONENTE DEFECTE

 Căutaţi numărul piesei şi apoi apăsaţi \"NU\"

 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NEUKAZUJE SPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 

 

           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 

 

           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

PROBLÉM PŘI VÝPOČTU PROCENTA TUKU

Na obrazovce se objevuje „FAT“ a také „Err 2“

 

 

           =>Zkontrolujte, zda máte ruce na snímači tepové frekvence ve správné pozici a zda nejsou příliš vlhké. 
           => Po zobrazení 'HOLD' uchopte čidla

POTÍŽE PŘI SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 

=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 

 

Návody a software

Nahoru