VE E-SHAPE+

8358831

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

DISPLEJ NESVÍTÍ

1. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

2. Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční.

 

 

 

 

 

MAM KOD E2 NEBO E3 NA ME KONZOLE
DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

  V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):   1/ Vypněte ovládací panel.   2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.   3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.   4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.   ,

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby

 

 

 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 

   

TRENAŽÉR JE PO SESTAVENÍ HLUČNÝ
CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

       

SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ

Ukazatel tepové frekvence nebliká, či bliká nepravidelně.

1. Zkontrolujte umístění baterii, příp. ji nahraďte za novou.

2. Mírně navlhčete kardio pás v místě, kde se dotýká pokožky.

3. Zkontrolujte, že se pás dotýká kůže a není umístěn přes tričko.

 

 

 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

NA POČÍTAČI TRENAŽÉRU SE ZOBRAZUJE CHYBOVÁ HLÁŠKA E2 NEBO E3.

Návody a software

Nahoru