VE 580

8077280

Datum uvedení na trh: 2008

Mám problém

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

 Pedály jsou uvolněné 

 

           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

1. Problém týkající se montáže

 

           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena

 

           =>Týká se spojů obou trubek 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.

 

2. Problém týkající se napájení

 

           =>Váš trenažér je napájen bateriemi

Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

 

           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 

Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.

 

3. Problémy při používání

 

Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě

 

MÁM PROBLÉM PŘI ŠLAPÁNÍ

1. Nedaří se vám instalovat pedály

 

           =>Špatná montáž pedálů 

Zkontrolujte, že pedál označený jako R byl opravdu namontován na pravou stranu a že pedál L je namontován na levé straně trenažéru.

 

2. Šlapání na pedály je hlučené

 

           => Kontrola montáže pedálů

Zkontrolujte, že podložky byly nainstalovány podle pokynů k montáži a že všechny šrouby jsou řádně utaženy

MŮJ TRENAŽÉR JE HLUČNÝ

Šrouby jsou uvolněné

 

           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

 Vyhledejte číslo dílu a klikněte na ’NE’

 

 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NEUKAZUJE SPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 

 

           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 

 

           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

POTÍŽE PŘI SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 

=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 

 

Návody a software

Nahoru