VE 530 NEW PACK

8350920

Datum uvedení na trh: 2014

Mám problém

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

 Pedály jsou uvolněné 

 

           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 

 
 

MÁM PROBLÉM PŘI ŠLAPÁNÍ

1. Nedaří se vám instalovat pedály

 

           =>Špatná montáž pedálů 

Zkontrolujte, že pedál označený jako R byl opravdu namontován na pravou stranu a že pedál L je namontován na levé straně trenažéru.

 

2. Šlapání na pedály je hlučené

 

           => Kontrola montáže pedálů

Zkontrolujte, že podložky byly nainstalovány podle pokynů k montáži a že všechny šrouby jsou řádně utaženy

MŮJ TRENAŽÉR JE HLUČNÝ

Šrouby jsou uvolněné

 

           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

MÁM PROBLÉM S ODPOREM PEDÁLŮ

1. Při změně nastavení odporu nepozoruji žádnou změnu

 

           =>Špatné zapojení kabelu 

Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů

 

           =>Ujistěte se, že černá podložka na spodní části kabelu je vyjmuta

 

2. Úroveň 1 je neobvykle obtížná   

 

           =>Špatné zapojení kabelu 

Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

 Vyhledejte číslo dílu a klikněte na ’NE’

 

 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NEUKAZUJE SPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 

 

           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 

 

           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

PROBLÉM PŘI VÝPOČTU PROCENTA TUKU

Na obrazovce se objevuje „FAT“ a také „Err 2“

 

 

           =>Zkontrolujte, zda máte ruce na snímači tepové frekvence ve správné pozici a zda nejsou příliš vlhké. 
           => Po zobrazení 'HOLD' uchopte čidla

POTÍŽE PŘI SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 

=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 

 

MÁM PROBLÉMY ZADAT HODNOTY NA DISPLEJI

 

Změnit hodnoty: otočit
Změnit funkce: stisknout

Návody a software

Nahoru