VA 530

8298136

Datum uvedení na trh: 2013

Moje služba

Mám problém

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

 Pedály jsou uvolněné 

 

           =>Pedály uvolněte a potom silně utáhněte 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

1. Problém týkající se montáže

 

           =>Zadní strana zobrazovací jednotky 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byla zobrazovací jednotka správně zapojena

 

           =>Týká se spojů obou trubek 

Podle pokynů k montáži zkontrolujte, zda byly elektrické kabely správně zapojeny.

 

2. Problém týkající se napájení

 

           =>Váš trenažér je napájen bateriemi

Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

 

           =>Váš trenažér je zapojen do sítě 

Přesvědčte se, že je adaptér správně zapojen k trenažéru i k síti a že zásuvky jsou funkční.

 

3. Problémy při používání

 

Informace: zobrazovací jednotka se nerozsvítí, pokud použijete baterie a současně zapojení do sítě

 

MÁM PROBLÉM PŘI ŠLAPÁNÍ

1. Nedaří se vám instalovat pedály

 

           =>Špatná montáž pedálů 

Zkontrolujte, že pedál označený jako R byl opravdu namontován na pravou stranu a že pedál L je namontován na levé straně trenažéru.

 

2. Šlapání na pedály je hlučené

 

           => Kontrola montáže pedálů

Zkontrolujte, že podložky byly nainstalovány podle pokynů k montáži a že všechny šrouby jsou řádně utaženy

MŮJ TRENAŽÉR JE HLUČNÝ

Šrouby jsou uvolněné

 

           => Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

MÁM PROBLÉM S ODPOREM PEDÁLŮ

1. Při změně nastavení odporu nepozoruji žádnou změnu

 

           =>Špatné zapojení kabelu 

Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů

 

           =>Ujistěte se, že černá podložka na spodní části kabelu je vyjmuta

 

2. Úroveň 1 je neobvykle obtížná   

 

           =>Špatné zapojení kabelu 

Odšroubujte trubku pod řidítky a zkontrolujte správné zapojení kabelů

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NEUKAZUJE SPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky 

 

           =>Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. 

 

           =>Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

POTÍŽE PŘI SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Indikátor tepové frekvence nebliká nebo bliká nepravidelně. 

=> Zkontrolujte správnou polohu hrudního pásu (řiďte se pokyny pro hrudní pás) 

 

 

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software

Nahoru