TC 760

8016140

Datum uvedení na trh: 2006

Mám problém

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA SE NEROZSVÍTÍ

Běžecký pás není správně zapojen            

 

 

           => Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky, pak se přesvědčte, zda je hlavní vypínač pásu nastaven na „1“.
           => Zkontrolujte, zda je osazen bezpečnostní klíč 
           => Ověřte, zda je správně zajištěn jističem

MAZÁNÍ BĚŽECKÉ PLOCHY

 

           =>Pravidelně kontrolujte promazání mezi běžeckým pásem a podložkou. 
           =>Toto místo musí být trvale natřeno mazivem.
           Je nutno namazat běžecký pás z vnitřní strany, tak jak je uvedeno níže.
 
           =>Je dostačující běžeckou plochu 2 ostříknout zprava a zleva mazacím sprejem
           =>Po promazání nechte běžecký pás běžet naprázdno po dobu 5 minut při rychlosti 5 km/hod.
 
           =>Je důležité tuto činnost provádět pravidelně (každých 10 hodin provozu), abyste zaručili dobrou životnost běžeckého pásu. 

VYCENTROVÁNÍ BĚŽECKÉ PLOCHY

Pás je mimo střed

 

 

Etapa 1 : 
Použijte inbusový klíč dodávaný s běžeckým pásem
 
Etapa 2 : 
1) Nastartujte pás na nízkou rychlost (4 km/hod)
 
2) Zasuňte klíč do šroubu ze strany, kde není běžecká plocha vycentrována.

 
3) Otáčejte ve směru hodinových ručiček o ¼ otáčky, dokud se pás nedostane do výchozí polohy
 
4) Mezi každým pootočením vyčkejte cca 30 vteřin

BĚŽECKÝ PÁS JE HLUČNÝ

Šrouby nejsou dotaženy

 

           =>  Všechny šrouby znovu utáhněte

 

 

Běžecký pás není vycentrován   
           => Zvolte možnost „Vycentrování běžecké plochy“             
 

Běžecká plocha není promazána
           => Zvolte možnost „Promazání běžecké plochy“

 

KDYŽ VSTOUPÍM NA BĚŽECKÝ PÁS, DOJDE KE SNÍŽENÍ RYCHLOSTI

Běžecký pás je uvolněný

 

           =>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“

 

 

NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

 

Etapa 1 : 
Použijte šestihranný inbusový klíč, který je dodáván s běžeckým pásem 
 
Etapa 2:
1) Stiskněte tlačítko „GO“
 
2) Zvyšte rychlost až na 5 km/hod  
 
3) Otočte oběma stavěcími šrouby rovnoměrně o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček 
 
4) V případě potřeby opakujte etapu 3
 

NA BĚŽECKÉM PÁSU SE ZOBRAZÍ CHYBOVÝ KÓD E...

Vyberte „NE“

MOTOR BĚŽECKÉHO PÁSU SE ZPOMALUJE NEBO SE ZASTAVUJE V NEPRAVIDELNÝCH INTERVALECH, ALE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA SE NEVYPNE

Běžecká plocha je příliš napnuta.

 

           => Zkontrolujte napnutí běžecké plochy, abyste se dostali na cca 3 mezi podložkou a běžeckým pásem, měření této vzdálenosti je nutno provést uprostřed podložky. 

 

           => Pokud se to nepodaří, zatlačte na dva šestihranné šrouby na obou stranách kotouče vzadu a uvolněte běžecký pás.

Nahoru