TC 5

8288569

Datum uvedení na trh: 2015

Moje služba

Mám problém

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA SE NEROZSVÍTÍ

Běžecký pás není správně zapojen            

 

 

           => Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky, pak se přesvědčte, zda je hlavní vypínač pásu nastaven na „1“.
           => Zkontrolujte, zda je osazen bezpečnostní klíč 
           => Ověřte, zda je správně zajištěn jističem

VYCENTROVÁNÍ BĚŽECKÉ PLOCHY

Pás je mimo střed

 

 

Etapa 1 : 
Použijte inbusový klíč dodávaný s běžeckým pásem
 
Etapa 2 : 
1) Nastartujte pás na nízkou rychlost (4 km/hod)
 
2) Zasuňte klíč do šroubu ze strany, kde není běžecká plocha vycentrována.

 
3) Otáčejte ve směru hodinových ručiček o ¼ otáčky, dokud se pás nedostane do výchozí polohy
 
4) Mezi každým pootočením vyčkejte cca 30 vteřin

BĚŽECKÝ PÁS JE HLUČNÝ

Šrouby nejsou dotaženy

 

           =>  Všechny šrouby znovu utáhněte

 

 

Běžecký pás není vycentrován   
           => Zvolte možnost „Vycentrování běžecké plochy“             
 

Běžecká plocha není promazána
           => Zvolte možnost „Promazání běžecké plochy“

 

KDYŽ VSTOUPÍM NA BĚŽECKÝ PÁS, DOJDE KE SNÍŽENÍ RYCHLOSTI

Běžecký pás je uvolněný

 

           =>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“

 

 

NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

 

Etapa 1 : 
Použijte šestihranný inbusový klíč, který je dodáván s běžeckým pásem 
 
Etapa 2:
1) Stiskněte tlačítko „GO“
 
2) Zvyšte rychlost až na 5 km/hod  
 
3) Otočte oběma stavěcími šrouby rovnoměrně o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček 
 
4) V případě potřeby opakujte etapu 3
 

MOTOR BĚŽECKÉHO PÁSU SE ZPOMALUJE NEBO SE ZASTAVUJE V NEPRAVIDELNÝCH INTERVALECH, ALE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA SE NEVYPNE

Běžecká plocha je příliš napnuta.

 

           => Zkontrolujte napnutí běžecké plochy, abyste se dostali na cca 3 mezi podložkou a běžeckým pásem, měření této vzdálenosti je nutno provést uprostřed podložky. 

 

           => Pokud se to nepodaří, zatlačte na dva šestihranné šrouby na obou stranách kotouče vzadu a uvolněte běžecký pás.

BĚŽECKÝ PÁS SE NEDÁ NAKLONIT NEBO JE ZABLOKOVÁN

Pás neměl dostatek času pro kalibraci sklonu

 

 

           => Běžecký pás vypněte, znovu zapněte a vložte bezpečnostní klíč 
           => Vyčkejte, dokud nebude proveden kalibrační cyklus. Pás zvýší kapacitu na maximum a pak poklesne na nulu. 
 
Tato operace může trvat několik minut. 

PÁS VYDÁVÁ ZVUKY A NA DISPLEJI SE NEZOBRAZUJE NIC KROMĚ 2 BLIKAJÍCÍCH ČÁREK ( - - )

Pás se nachází v režimu kalibrace.

 

           => Počkejte 2-3 minuty na konec kalibrace. Pás vyjede nahoru a dolů. Po skončení kalibrace se displej rozsvítí.

Návody a software

Nahoru