HG Compact

8287391

Datum uvedení na trh: 2015

MOJE SLUZBA

MAM PROBLEM

STROJ VYDÁVÁ ZVUKY, KTERÉ BY NEMĚL

Šrouby jsou uvolněné

 =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

 

 

MÁM POTÍŽE PŘI ZDVIHÁNÍ ZÁTĚŽE

Problém týkající se montáže

=>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy

=>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce

=>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

KABELY NEJSOU DOSTATEČNĚ NAPNUTY

Kabely se časem trochu prodlouží a uvolní

=>Kabely znovu vypnete tak, že karabinku snížíte o 1 nebo dva články řetězu. 

KABEL SE PŘETÁČÍ NEBO NEZAPADÁ DO DRÁŽKY

Při montáži byl kabel špatně provléknutý

 =>Zkontrolujte správné vedení kabelu pomocí uživatelské příručky

 

NEVÍM, KAM MÁM UMÍSTIT OCHRANU PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ PRSTŮ

Problém týkající se montáže

 =>Velké chrániče proti přiskřípnutí se instalují, když jsou kladky uvnitř trubky

 =>Malé chrániče se instalují na ploché části 

Návody a software

Nahoru