HG 110

8185123

Datum uvedení na trh: 2005

Mám problém

STROJ VYDÁVÁ ZVUKY, KTERÉ BY NEMĚL

Šrouby jsou uvolněné

 =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

 

 

MÁM POTÍŽE PŘI ZDVIHÁNÍ ZÁTĚŽE

Problém týkající se montáže

 

 

 =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy 
 =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 
 =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

KABELY NEJSOU DOSTATEČNĚ NAPNUTY

Kabely se časem trochu prodlouží a uvolní

 

 =>Kabely znovu vypnete tak, že karabinku snížíte o 1 nebo dva články řetězu. 

KABEL SE PŘETÁČÍ NEBO NEZAPADÁ DO DRÁŽKY

Při montáži byl kabel špatně provléknutý

 =>Zkontrolujte správné vedení kabelu pomocí uživatelské příručky

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Klikněte ne „NE“

NEVÍM, KAM MÁM UMÍSTIT OCHRANU PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ PRSTŮ

Problém týkající se montáže

 =>Velké chrániče proti přiskřípnutí se instalují, když jsou kladky uvnitř trubky

 =>Malé chrániče se instalují na ploché části 

Návody a software

Nahoru