EL 100

8398006

MOJE SLUZBA

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

=>Váš trenažér je napájen bateriemi Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií.

Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NEUKAZUJE SPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky

=> Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. => Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby.

NEDAŘÍ SE MI NAMONTOVAT PEDÁLY

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY
Nahoru