E SHAPE ELLIPTICAL

8363893

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

DISPLEJ NESVÍTÍ

1. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

 

2. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny na představci a konstrukci kola.  

 

3. Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční

 

 

DISPLEJ UKAZUJE NESPRÁVNÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

  V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):   1/ Vypněte ovládací panel.   2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.   3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.   4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.   ,

ROTOPED JE HLUČNÝ

Utáhněte všechny viditelné šrouby  

 

 

PŘI KAŽDÉM OTOČENÍ PEDÁLU JE SLYŠET KLAPNUTÍ

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 

   

MÁM PROBLÉM S NASTAVENÍM ODPORU

1. Zkontrolujte, zda není některý z propojujících kovových plátů zkřivený.

2. Na zadní straně tréninkového počítače: zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny. Na představci a konstrukci stroje: zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

       

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ROTOPED?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

NA POČÍTAČI TRENAŽÉRU SE ZOBRAZUJE CHYBOVÁ HLÁŠKA E2 NEBO E3.

Návody a software

Nahoru