BM 970

8047675

Datum uvedení na trh: 2012

Mám problém

POSILOVACÍ LAVICE JE PŘÍLIŠ HLUČNÁ

Šrouby jsou uvolněné

          =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

 

Nedostatečné promazání

           =>V případě potřeby promažte všechny spoje a mechanismus pro pohyb závaží silikonovým sprejem 

MÁM POTÍŽE PŘI ZDVIHÁNÍ ZÁTĚŽE

Problém týkající se montáže

           =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy

           =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 

           =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

KABELY SE KROUTÍ

Problém týkající se montáže

           =>Natáhněte kabely na rovné místo na podlaze tak, aby ležely v co nejrovnější poloze.  Pak je znovu instalujte, aniž byste je překroutili 

 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA NESVÍTÍ

Baterie nejsou správně umístěny

           =>Zkontrolujte umístění +/- baterií

Baterie jsou vybité

           =>Vyměňte stávající baterie za nové 

MĚŘÍCÍ JEDNOTKA SVÍTÍ, ALE NEREAGUJE

Propojovací kabely jsou špatně zapojené

 

Problém umístění snímač – mechanismus závaží

           =>Zkontrolujte, že snímač je správně umístěn v horní části podpěry a je otočen směrem k magnetu

           =>Zkontrolujte, že magnet se pohybuje před snímačem, tak jak je uvedeno níže 

MECHANISMUS ZÁVAŽÍ NELEŽÍ NA PRYŽOVÉM DÍLE (MÁTE DOJEM, ŽE KABEL JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ)

Ploché destičky nosiče kladky jsou špatně umístěny

           =>Dejte nosič kladky do správné polohy. Šrouby musejí být na obou koncích, jak je uvedeno níže. 

MÁM POTÍŽE PŘI PROVÁDĚNÍ CVIKU 24 „QUADRICEPS“

Šrouby jsou příliš utaženy

          =>Pokud jsou šrouby příliš utaženy, povolte je 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

 
 
 
 
 

Návody a software

Nahoru