BM 100

8333640

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

POSILOVACÍ LAVICE JE PŘÍLIŠ HLUČNÁ

Šrouby jsou uvolněné

          =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

 

Nedostatečné promazání

           =>V případě potřeby promažte všechny spoje a mechanismus pro pohyb závaží silikonovým sprejem 

MÁM POTÍŽE PŘI ZDVIHÁNÍ ZÁTĚŽE

Problém týkající se montáže

           =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy

           =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 

           =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Klikněte ne „NE“

Návody a software

Nahoru