AV 3000

790636

Datum uvedení na trh: 2002

Mám problém

NA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTCE NENÍ PATRNÝ ŽÁDNÝ ÚDAJ NEBO JSOU ÚDAJE ŠPATNĚ ČITELNÉ

Zobrazení je špatně vidět nebo není vůbec viditelné

 

 

           =>Vybité baterie
 
Vyměňte stávající baterie za nové

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA SE ROZSVÍTÍ, ALE NEZOBRAZÍ SE ŽÁDNÉ INFORMACE

Přístroj je pod napětím, ale na zobrazovací jednotce nejsou žádné informace

 

 

           =>Jednotka je špatně zapojena 
Zkontrolujte všechny propojovací kabely zobrazovací jednotky

VESLAŘSKÝ TRENAŽÉR JE PŘÍLIŠ HLUČNÝ

Při používání dělá trenažér velký hluk

 

 

           =>Šrouby nejsou dotaženy
Dotáhněte všechny viditelné šrouby
           =>Mechanismus není promazán a vozík skřípe
Promažte spoje a kolejničku vozíku silikonovým sprejem

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DÍLY

Klikněte na „NE“

Návody a software

Nahoru