T900D

REF: 8542707

RUN500

2023

Datum uvedení na trh: prosinec 2023:

Na této stránce vám poradíme, jak sestavit, udržovat a opravovat běžecký pás. Najdete zde také kompatibilní náhradní díly pro běžecký pás RUN500.

Charakteristika:
UNIVERZÁLNOST: max. rychlost 16 km/h a motorizovaný náklon do 10 %.
Pohodlné používání: Pás je 45 cm široký a 130 cm dlouhý.
KOUČINK: Dotyková konzole připojena k nejlepším aplikacím. 30 integrovaných programů.
Konektivita: Běžecký pás kompatibilní s aplikacemi Domyos E-Connected a partnerskými aplikacemi.
Kompaktnost: Kompaktní skládací pás se čtyřmi kolečky pro vertikální skladování.

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli trenažér zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

RUN500 : návod k použití, opravy

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

PÁS SE NEZAPÍNÁ

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

4. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I. 

5. Zkontrolujte, zda se vypínač I/O rozsvítí, pokud tomu tak není, vyměňte pojistku:
https://players.brightcove.net/3415345270001/DOHosj6Wy_default/index.html?videoId=ref:p1786030_1

WALK500 (V prodeji od: ledna 2019)
KDYŽ VSTOUPÍM NA PÁS, JEHO RYCHLOST SE ZPOMALÍ

Běžecký pás je uvolněný:

=> Vyberte záložku "„Kontrola správného napnutí běžeckého pásu“" v části ÚDRŽBA VÝROBKU.

BĚŽECKÝ PÁS JE HLUČNÝ

1. Boty:
=> Hluk, který slyšíte, může pocházet z vašich bot třecích se o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda z vašich obuvi nevychází hluk, podívejte se na video níže.

2. Šrouby konstrukce pásu jsou uvolněné:
=> Utáhněte všechny šrouby.

3. Běžecký pás není vycentrovaný na střed:
=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ v části ÚDRŽBA.

4. Běžecký pás není namazán:
=> Vyberte záložku "„Mazání běžeckého pásu“ v části ÚDRŽBA.

MOTOR MÉHO BĚŽECKÉHO PÁSU SE ZPOMALÍ ČI NEPRAVIDELNĚ VYPÍNÁ, ANIŽ BY DOŠLO K VYPNUTÍ KONZOLE

Do běžeckého pásu jde příliš silné napětí:

=> Vyberte záložku "„Kontrola správného napnutí běžeckého pásu“" v části ÚDRŽBA VÝROBKU.

Mám problém s hrudním kardio pásem

UPOZORNĚNÍ: kardio pás není dodáván s pásem !

Pás Bluetooth (BLE = Bluetooth Low Energy nebo Smart) můžete zakoupit pod tímto kódem: 8334795, na našich webových stránkách decathlon.cz nebo přímo v obchodě Decathlon.

*Po správné instalaci se pás automaticky rozpozná a na displeji konzole se zobrazí tepová frekvence v úderech za minutu.

*Jiný pás se stejnou technologií (BLE) bude kompatibilní.

Mám problém
Jaká je funkce "Bluetooth"

- Umožňuje připojení kardiopásu BLE.
(BLE = Bluetooth Low Energy nebo Smart)

- Umožňuje připojení k aplikacím (Domyos E-connected, Kinomap a Zwift....)

Jak aktivovat nebo deaktivovat "Bluetooth"

Před spuštěním se ujistěte, že jste běžecký pás připojili k elektrické síti a že jste vyndali bezpečnostní klíč.

1. Podržte současně tlačítka "STOP "a "+" (rychlost) po dobu 3 sekund.
(Zobrazí se zpráva "SOUND")

2. Stiskněte dvakrát tlačítko "START/PAUSE" pro posouvání a zobrazení "bluetooth".

4. Stisknutím tlačítka rychlosti "+" nebo "-" změníte funkci ON nebo OFF.

5. Pro potvrzení změny stiskněte "STOP".

6. Můžete používat pás.

Jaká je funkce "Wifi"

- Umožňuje aktualizovat vaši konzoli.

Upozornění: musíte se jednou připojit k aplikaci E-connected, abyste mohli propojit svůj účet s vaším zařízením.

Jak aktivovat"Wifi"

Před spuštěním se ujistěte, že jste běžecký pás připojili k elektrické síti a že jste vyndali bezpečnostní klíč.

1. Podržte současně tlačítka "STOP "a "+" (rychlost) po dobu 3 sekund.
(Zobrazí se zpráva "SOUND")

2. Stiskněte třikrát tlačítko "START/PAUSE" pro posouvání a zobrazení "UIFI".

4. Stisknutím tlačítka rychlosti "+" nebo "-" změníte funkci ON nebo OFF.

5. Pro potvrzení změny stiskněte "STOP"

6. Můžete používat pás.

JAKÁ JE FUNKCE "USB" PORTU

Port "USB" slouží pouze k nabíjení a údržbě tabletu nebo smartphonu.
(Není určen pro MP3)

Na displeji se zobrazuje nápis "SERV = service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce blikat nápis „SERV“.
(SERV = SERVICE)

Toto hlášení je důležitým upozorněním na údržbu, která vyžaduje promazání běžecké desky.
*Informace o promazání desky pásu naleznete v části Často kladené dotazy" PROMAZÁNÍ DESKY" v sekci" ÚDRŽBA VÝROBKU".

Používejte mazivo: https://www.decathlon.cz/p/mazivo-na-bezecke-pasy-100-ml/_/R-p-343529?mc=8771808
Pro smazání zprávy:
Jakmile je bezpečnostní klíč zasunut a objeví se zpráva SERV, podržte tlačítko "STOP" a tlačítko" + rychlosti" po dobu 3 sekund.

DISPLEJ NEZOBRAZUJE SPRÁVNOU RYCHLOST

Před spuštěním se ujistěte, že jste běžecký pás připojili k elektrické síti a že jste vyndali bezpečnostní klíč.

1. Podržte současně tlačítka "STOP "a "+" (rychlost) po dobu 3 sekund.
(Zobrazí se zpráva "SOUND")

2. Stisknutím tlačítka "START/PAUSE" se zobrazí "JEDNOTKY".

3. Informace uvidíte ve zvolené jednotce: JEDNOTKA MI pro míle nebo JEDNOTKA KM pro kilometry.

4. Stisknutím tlačítka rychlosti "+" nebo "-" změníte jednotku.

5. Pro potvrzení změny stiskněte "STOP".

6. Můžete používat pás.

JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A?

Před spuštěním se ujistěte, že jste běžecký pás připojili k elektrické síti a že jste vyndali bezpečnostní klíč.

1. Podržte současně tlačítka "STOP "a "+" (rychlost) po dobu 3 sekund.
(Zobrazí se zpráva "SOUND")

2. Stiskněte čtyřikrát tlačítko "START/PAUSE" pro posouvání a zobrazení "času".
"čas" = celkový počet hodin používání.

3. Stiskněte pětkrát tlačítko "START/PAUSE" pro posouvání a zobrazení "vzdálenosti".
"vzdálenost" = celkový počet kilometrů.

5. Pro potvrzení změny stiskněte "STOP"

6. Můžete používat pás.

Jak upravit hlasitost nebo odstranit "zvukový signál" z konzole

Před spuštěním se ujistěte, že jste běžecký pás připojili k elektrické síti a že jste vyndali bezpečnostní klíč.

1. Podržte současně tlačítka "STOP "a "+" (rychlost) po dobu 3 sekund.
(Zobrazí se zpráva "SOUND")

2. Stisknutím tlačítka rychlosti "+" nebo "-"- změníte jednotku.

- OFF = bez zvukového signálu
- 1 = 25 % maximální hlasitosti
- 2 = 50 % maximální hlasitosti
- 3 = 75 % maximální hlasitosti
- 4 = 100 % maximální hlasitosti

Jak spárovat ovladač

SPÁROVÁNÍ:
1- Vložte bezpečnostní klíč.
2- Podržte současně tlačítka "+" a "-" na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund.

Párování dálkového ovládání RUN500

Výměna baterie dálkového ovládání

Pokud je stav baterie < nebo = 1 %, rozsvítí se tlačítko napájení uprostřed dálkového ovladače a několik posledních sekund před vypnutím bliká červeně.

Výměna baterie dálkového ovládání RUN500

NÁKRES DÍLŮ

RUN500
WALK500 (V prodeji od: ledna 2019)

Údržba výrobku


Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ:

1- Vypněte a odpojte běžecký pás od napájení.

2. Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku.
Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru.
Otřete také celou plochu běhounu.

Pravidelná údržba nebo "servisní" hlášení

Pravidelná údržba běžeckého pásu je pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytná.
Servis doporučujeme provést, pokud se na konzoli zobrazí zpráva "SERVICE"

1- Každých 200 uběhnutých kilometrů promažte desku.
V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy níže: "PROMAZÁNÍ BĚHOUNU".

2- Odpojte napájecí kabel a otevřete kryt motoru, abyste mohli vysát vnitřní prostor.
V takovém případě se podívejte na rubriku výše: "Oprava produktu" pro odstranění krytu motoru.

3- Zkontrolujte a řádně utáhněte všechny vnější části pásu.
Můžete se podívat na video montáže nebo na příručku k výrobku.

W900

Doporučení ke skladování a používání

Pás neskladujte venku, na přímém slunci ani ve vlhkém prostředí.

Běžecký pás položte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

Omezení použití

Pouze na domácí použití.

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg.

CENTROVÁNÍ BĚHOUNU

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR), který je součástí balení:  
1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).  
2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.  
3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

JAK ZKONTROLOVAT SPRÁVNÉ NAPĚTÍ BĚHOUNU

Napětí pásu u běžeckého pásu RUN500 musí být ideálně mezi 1,36 a 1,48.
Jedná se o proudové napětí motoru, které musí být nastaveno bez zatížení a za studena.
(Při nastavení za tepla se již nezohledňuje správná hodnota, protože pás se za tepla uvolní).UPOZORNĚNÍ: Toto napětí je ukazatelem optimálního nastavení, ale není třeba ho dotahovat, pokud je hodnota nižší a pokud pás zůstává při používání plynulý (neklouže, neškube).
Příliš napnutý pás může vést k předčasnému opotřebení válců nebo motoru.

Zkontrolujte na displeji napětí:
Pokud je hodnota nižší, je potřeba pás utáhnout.
(Utáhněte 2 šrouby zadního válce ve směru hodinových ručiček).

Pokud je hodnota vyšší, je potřeba pás povolit.
(Povolte 2 šrouby zadního válce proti směru hodinových ručiček).

Půl otáčka klíčem = 0,03

Pro nastavení: vyberte záložku "napětí běhounu v části ÚDRŽBA.

Jak zjisti na ovládacím panelu hodnotu napnutí pásu:
1. Stoupněte si na stupátka.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu 3 s tlačítka "START" a "STOP".
3. Na ovládacím panelu se zobrazí „start“, stiskněte tlačítko START a vložte bezpečnostní klíč.
4. Pás se spustí rychlostí 5 km/h a na ovládacím panelu se zobrazí napnutí běžeckého pásu (proveďte potřebná seřízení).
5. Stiskněte tlačítko STOP pro dokončení.

Jak zjistit zda je pás běžeckého pásu RUN500 správně napnutý

PROMAZÁNÍ BĚHOUNU

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).

Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shop.

1. a 2. Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí.
 3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

Promazání běhounu

DOPORUČENÍ K PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*
2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*
3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*
4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*


*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " V sekci: Mám problém

T900D: návod k použití, opravy

OBJEDNEJTE SI DÍLY DOSTUPNÉ PRO TENTO VÝROBEK

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU?

ÚDRŽBA A OPRAVY V SERVISU

Podívejte se na naši nabídku* údržby a opravy.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly) a může se v různých prodejnách lišit.
V případě, že daný servis nemůže zakázku zhotovit lokálně, je nutné výrobek odeslat do nejbližšího regionálního servisu, a cena zakázky nakonec může být vyšší, než je uvedená na webových stránkách. Předběžný rozpočet s odhadem ceny obdržíte ve vaší prodejně Decathlon.

Návod

  • W500

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

WALK500 (V prodeji od: ledna 2019)

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.