RUN100E-VERZE A

REF: 8607158

RUN100E-VERZE A

Datum uvedení na trh: Listopad 2021

Běžecký pás RUN100E spojuje výkon a chytré funkce, je určen na pravidelné použití a vyznačuje se svou skladností.

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

RUN100E verze A

Zprovoznění a používání výrobku

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu.

Jak zprovoznit běžecký pás?

1. Zapojte napájecí kabel.

2. Spínač umístěný blízko napájecího kabelu přepněte do polohy „I“.

3. Stoupněte si na opěrky nohou běžeckého pásu.

4. Připněte si klips bezpečnostního klíče k oblečení.

5. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdířky v konzoli.

6. Rozsvítí se displej a zobrazí se nápis GO.

7. A běžecký pás je připravený k použití!

V čem spočívají programy kalorie?

Tento běžecký pás nabízí 30 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

10 programů "Kalorie" je zaměřených na spalování tuků při tréninku nebo po něm.

Tyto tréninky slouží k účinnému spalování kalorií. Není třeba se nutit do výkonů nad vlastní limity, pro nejlepší výsledky jsou klíčové hlavně pravidelnost (alespoň 3krát týdně) a délka tréninků (35 až 60 minut). Stačí běžet střední rychlostí (lehká námaha bez přílišného zadýchání).

Pokud chcete snížit svou hmotnost, je důležité pravidelnou fyzickou aktivitu doplnit také vyváženou zdravou stravou.

ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
V čem spočívají programy vytrvalost?

Tento běžecký pás nabízí 30 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

10 programů "VYTRVALOST" je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity a vytrvalosti. Tento typ tréninku přispívá k posílení srdečního svalu a zlepšení dýchání. Věnujte se tréninku alespoň 3krát týdně ve stejném tempu (rychlé dýchání). Postupně budete schopni tempo udržovat déle. Trénink v rychlejším tempu (anaerobní trénink a trénink v červené zóně) je vyhrazen sportovcům a vyžaduje odpovídající přípravu.

ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
V čem spočívají programy trénink?

Tento běžecký pás nabízí 30 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

10 programů "TRÉNINK" je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity, abyste mohli zvyšovat intenzitu a prodlužovat délku svých tréninků.

ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
Doporučení k použití

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.

2. Zklidnění na konci tréninku: Na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Nezapomeňte na protažení. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Pás vyhazuje pojistky v domě

I - Pokud pojistka spadne hned po přepnutí vypínače vedle přívodního kabelu na ON:

1. Zkontrolujte, zda je běžecký pás připojen ke správně nainstalované zásuvce (kvalitní uzemění) - konzultace s elektrikářem
2. Zkontrolujte, jištění elektrického okruhu (pás potřebuje alespoň 16 A jistič)
3. Zkontrolujte, zda není přerušen přívodní kabel
4. Do zásuvkového okruhu by neměl být zapojený jiný spotřebič a pás nesmí být připojený přes prodlužovací kabel

Pokud vše OK, kontaktujte svojí prodejnu Decathlon

II - Pokud pojistka běžeckého pásu spadne až po roztočení hnacího motoru:

1. Zkontrolujte, zda je běžecký pás připojen k uzemňovacímu konektoru a bez prodlužovacího kabelu.
2. Zkontrolujte, jištění elektrického okruhu (pás potřebuje alespoň 16 A)
3. Zkontrolujte napnutí běžeckého pásu

Jak zjistit, kolik km a hodin jsem už na pásu uběhl/a?

Můžete se podívat, jakou vzdálenost jste uběhli a kolik hodin byl pás používán od jeho prvního zapnutí.

Následujte tento postup:

1. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu 3 s tlačítka " STOP  "a" +".

2. Stisknutím tlačítka programu procházejte informace.

3. Stiskněte tlačítko STOP pro návrat z menu.

RUN100E verze A
Jak aktivovat/deaktivovat zvuky ovládací konzole?

Když stisknete tlačítko na displeji, ozve se potvrzující pípnutí. Toto pípání můžete vypnout následujícím způsobem:

1. Přejděte na domovskou obrazovku konzole „GO“ vložením bezpečnostního klíče. 2. Stisknutím tlačítka "+" aktivujete pípnutí. / Stisknutím tlačítka "-" deaktivujete pípnutí. 3. Pro ukončení počkejte 3, než se displej vrátí do režimu „GO“.

RUN100E verze A
Jak spárovat ovladač

SPÁROVÁNÍ:

- Držte tlačítko "START/STOP" + "SPEED+" po dobu 5 s.

RUN100E verze A

Jaká je funkce "usb" portu

Nabíjecí port USB " USB Charging " slouží pouze k nabíjení smartphonu. (Není určen pro MP3)

Displej nezobrazuje správnou rychlost

Nejprve se ujistěte, že je pás zapojený do zásuvky.

1. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu 3 s tlačítka " STOP  " a  " +.

2. Stisknutím tlačítka programu procházejte informace.

3. Informace uvidíte ve zvolené jednotce:   MI nebo Km,

4. Pro změnu jednotky stiskněte "+".

5. Pro potvrzení změny stiskněte "STOP".

6. Můžete používat pás.

MÁM PROBLÉM
Pás se nezapíná

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I. 

Pokud se spínač nezapne, ověřte pojistku. (Podívejte se na část " OPRAVY VÝROBKU" výměna pojistek).

nebo na: https://youtu.be/Yhw70ctYuq0

4. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

MÁM PROBLÉM
Běžecký pás je hlučný

1. Boty:
=> Hluk, který slyšíte, může pocházet z vašich bot třecích se o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda z vašich obuvi nevychází hluk, podívejte se na video níže.

2. Šrouby konstrukce pásu jsou uvolněné:
=> Utáhněte všechny šrouby.

3. Běžecký pás není vycentrovaný na střed:
=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

4. Běžecký pás není namazán:
=> Vyberte záložku "„Mazání běžeckého pásu“ " v části ÚDRŽBA.

Když vstoupím na pás, jeho rychlost se zpomalí

Příčinou je uvolněné napětí běhounu.

Jak tento problém napravit, se dozvíte v záložce "Napětí běžecké plochy" v kapitole ÚDRŽBA.

Pás se během používání vypíná

1. Pokud je váš běžecký pás zapojen do prodlužovacího kabelu, odpojte jej a připojte běžecký trenažér přímo do zásuvky ve zdi.

2. Tento problém může být způsobený i napájecím kabelem. V takovém případě si přečtěte výše uvedené Časté dotazy: "PÁS SE NEZAPÍNÁ "

Mám problém s hrudním pásem

Hrudní pás není součástí výrobku RUN100E!

Na webových stránkách nebo v prodejně si můžete dokoupit pás: 8582552.

MÁM PROBLÉM
Mám problém s aplikací

Přístroj funguje bez problémů, ale máte problém s aplikací? Řešení najdete kliknutím na tlačítko "MOJE APLIKACE".

Na displeji se zobrazuje nápis "service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce blikat nápis „GO service“. Jde o upozornění na nutnost údržby přístroje.

Doporučujeme pás promazávat.

Používejte pouze speciální mazivo na běžecké pásy.

Po smazání zprávy:

Jakmile je bezpečnostní klíč zasunut a objeví se servisní zpráva, podržte tlačítko "STOP" a "+" po dobu 3 s.

MÁM PROBLÉM

Nákres dílů

RUN100E verze A

Údržba výrobku

Pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Čištění po každém použití:

1. Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

2. Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku.
Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru.
Otřete také celou plochu běhounu.

Doporučení k pravidelné údržbě

Jednou za měsíc utáhněte všechny šrouby.

Každých 200 uběhnutých km promažte desku.
V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy níže: "MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU"

Zvedněte nebo přesuňte výrobek, abyste pod ním mohli vysávat.

Doporučení ke skladování

Nenechávejte na vlhkém místě, neskladujte venku a na místě, kam praží slunce. 

Použijte podložku pod stroje (Podložka pod stroje Domyos).

Omezení použití

Pouze na domácí použití

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg.

Centrování běhounu

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR), který je součástí balení:  
1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).  
2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.  
3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

Jak zkontrolovat správné napětí běhounu

Napětí RUN100E musí být 1,7 (+/- 0,1). Tato hodnota značí napětí motorového proudu.

Zkontrolujte na displeji napětí:
Pokud je hodnota nižší, je potřeba pás utáhnout. (Otočte oba šrouby po směru hodinových ručiček.)

Pokud je hodnota vyšší, je potřeba pás povolit. (Otočte oba šrouby proti směru hodinových ručiček.)

Půl otáčka klíčem = 0,1

Pro nastavení vyberte záložku "napětí běhounu " v části ÚDRŽBA.

Jak zjisti na ovládacím panelu hodnotu napnutí pásu:
1. Stoupněte si na stupátka.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu "3 s tlačítka START a STOP.
3. Na ovládacím panelu se zobrazí „start“, stiskněte tlačítko " START " a vložte bezpečnostní klíč.
4. Pás se spustí rychlostí 5 km/h a na ovládacím panelu se zobrazí napnutí běžeckého pásu (proveďte potřebná seřízení).
5. Stiskněte tlačítko " STOP " pro dokončení.

RUN100E verze A

Promazání pásu

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).

Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shop.

1. a 2. Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí.
3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

RUN100E verze A

Doporučení k preventivní údržbě

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*

*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

RUN100E verze A

Údržba a opravy v servisu

Podívejte se na servisní úkony* pro údržbu a opravu vašeho pásu.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly a případný dojezd technika). Servis fitness strojů pro Decathlon zajišťuje externí partner. Pro zadání zakázky opravy kontaktujte svojí prodejnu, která vám podle popisu problému může stanovit přibližnou cenu opravy.

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU?

Návod

  • RUN100E verze A

    Návod run100e-a

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

  • NÁVOD

    Pokyny ke skladování a údržbě

RUN100E verze A

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.