Run100

Ref: 8484591

RUN100

2020

Datum uvedení na trh: Leden 2020

Běžecký pás RUN100 je skladný, snadno ovladatelný a výkonný.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ: Překonejte sami sebe díky max. rychlosti 14 km/h a až 3% sklonu.

POHODLÍ: Rozměry běžeckého pásu 45 × 120 cm.

KOUČINK: 30 programů vytvořených našimi trenéry.

SKLADNOST: Nejskladnější z běžeckých pásů Domyos.

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli běžecký pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Video s postupem montáže přístroje Run100

Zprovoznění a používání výrobku

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu.

Jak zprovoznit běžecký pás?

1. Zapojte napájecí kabel.

2. Spínač umístěný blízko napájecího kabelu přepněte do polohy „I“.

3. Stoupněte si na opěrky nohou běžeckého pásu.

4. Připněte si klips bezpečnostního klíče k oblečení.

5. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdířky v konzoli.

6. Rozsvítí se displej a zobrazí se nápis GO.

7. A běžecký pás je připravený k použití!

V čem spočívají programy kalorie?

Tento běžecký pás nabízí 30 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

10 programů "Kalorie" je zaměřených na spalování tuků při tréninku nebo po něm.

Tyto tréninky slouží k účinnému spalování kalorií. Není třeba se nutit do výkonů nad vlastní limity, pro nejlepší výsledky jsou klíčové hlavně pravidelnost (alespoň 3krát týdně) a délka tréninků (35 až 60 minut). Stačí běžet střední rychlostí (lehká námaha bez přílišného zadýchání).

Pokud chcete snížit svou hmotnost, je důležité pravidelnou fyzickou aktivitu doplnit také vyváženou zdravou stravou.

Kalorie Run100
V čem spočívají programy vytrvalost?

Tento běžecký pás nabízí 30 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

10 programů . "VYTRVALOST " je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity a vytrvalosti. Tento typ tréninku přispívá k posílení srdečního svalu a zlepšení dýchání. Věnujte se tréninku alespoň 3krát týdně ve stejném tempu (rychlé dýchání). Postupně budete schopni tempo udržovat déle. Trénink v rychlejším tempu (anaerobní trénink a trénink v červené zóně) je vyhrazen sportovcům a vyžaduje odpovídající přípravu.

Vytrvalost Run100
V čem spočívají programy trénink?

Tento běžecký pás nabízí 30 přednastavených programů s různými rychlostmi a náklony běžecké plochy, které odpovídají různým tréninkovým cílům.

10 programů "TRÉNINK " je zaměřených na zvýšení aerobní kapacity, abyste mohli zvyšovat intenzitu a prodlužovat délku svých tréninků.

Trénink Run100
Doporučení k použití

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.

2. Zklidnění na konci tréninku: Na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Jak zjistit, kolik km a hodin jsem už na pásu uběhl/a?

Můžete se podívat, jakou vzdálenost jste uběhli a kolik hodin byl pás používán od jeho prvního zapnutí.

Následujte tento postup:

1. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu 3 s tlačítka " STOP  "a" +".

2. Stisknutím tlačítka programu procházejte informace.

3. Stiskněte tlačítko STOP pro návrat z menu.

Vzdálenost a kilometry Run100

Mám problém

Je běžecký pás správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Pás vyhazuje pojistky v domě

I - Pokud pojistka spadne hned po přepnutí vypínače vedle přívodního kabelu na ON:

1. Zkontrolujte, zda je běžecký pás připojen ke správně nainstalované zásuvce (kvalitní uzemění) - konzultace s elektrikářem
2. Zkontrolujte, jištění elektrického okruhu (pás potřebuje alespoň 16 A jistič)
3. Zkontrolujte, zda není přerušen přívodní kabel
4. Do zásuvkového okruhu by neměl být zapojený jiný spotřebič a pás nesmí být připojený přes prodlužovací kabel

Pokud vše OK, kontaktujte svojí prodejnu Decathlon

II - Pokud pojistka běžeckého pásu spadne až po roztočení hnacího motoru:

1. Zkontrolujte, zda je běžecký pás připojen k uzemňovacímu konektoru a bez prodlužovacího kabelu.
2. Zkontrolujte, jištění elektrického okruhu (pás potřebuje alespoň 16 A)
3. Zkontrolujte napnutí běžeckého pásu

Jak aktivovat/deaktivovat zvuky ovládací konzole?

Když stisknete tlačítko na displeji, ozve se potvrzující pípnutí. Toto pípání můžete vypnout následujícím způsobem:

1. Přejděte na domovskou obrazovku konzole „GO“ vložením bezpečnostního klíče. 2. Stisknutím tlačítka "+" aktivujete pípnutí. / Stisknutím tlačítka "-" deaktivujete pípnutí. 3. Pro ukončení počkejte 3 s, než se displej vrátí do režimu „GO“.

Zvuk On-Off Run100
Jak spárovat ovladač

USB " Remote control " slouží pouze k zapojení ovladače v prodeji ZVLÁŠŤ pro ovládání rychlosti. (není určeno pro nabíjení baterie nebo pro MP3)

Ovladač naleznete na decathlon.cz nebo v prodejně pod kódem: 8602720

SPÁROVÁNÍ:

1. Vložte USB

2. Stiskněte a držte tlačítko "START/STOP" + "SPEED+" po dobu 5 s

MÁM PROBLÉM

Jaká je funkce "usb" portu

USB " Remote control " slouží pouze k zapojení ovladače v prodeji ZVLÁŠŤ pro ovládání rychlosti. (není určeno pro nabíjení baterie nebo pro MP3)

Ovladač naleznete na decathlon.cz nebo v prodejně pod kódem: 8602720

FAQ Port USB Run100
Displej nezobrazuje správnou rychlost

Nejprve se ujistěte, že je pás zapojený do zásuvky.

1.  Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu 3 s tlačítka" STOP " a " +".

2. Dvakrát stiskněte tlačítko programu a procházejte informace.

3. Zobrazí se: jednotka MI nebo km.

4. Stiskněte "+" pro změnu jednotky.

5. Stiskněte "STOP" pro potvrzení změny.

6. Můžete používat pás.

FAQ MI a KM Run100
Pás se nezapíná

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I a že se rozsvítí.

Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte pojistku ve spínači. (Podívejte se na část " OPRAVY VÝROBKU" výměna pojistek).

4. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

RUN100
Běžecký pás je hlučný

1. Boty:

=> Hluk, který slyšíte, může být způsoben třením bot o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda hluk nepochází z vašich bot, podívejte se na následující video.

 

2. Šrouby jsou povolené:

 => utáhněte všechny šrouby na postranicích.

 

3. Běhoun pásu je vychýlený ze středu:

=> srovnejte jej podle návodu v záložce "Centrování běhounu " v kapitole ÚDRŽBA.

 

4. Běhoun není promazaný:

=> vyberte záložku "Promazání běhounu " v kapitole ÚDRŽBA.

Když vstoupím na pás, jeho rychlost se zpomalí

Příčinou je uvolněné napětí běhounu.

Jak tento problém napravit, se dozvíte v záložce "Napětí běžecké plochy" v kapitole ÚDRŽBA.

 

Pás se během používání vypíná

1. Pokud je pás zapojený do prodlužovačky, vypojte jej a zapojte jej přímo do zásuvky.

2. Tento problém může být způsobený i napájecím kabelem. V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy u tématu "PÁS SE NEZAPÍNÁ"

Mám problém s hrudním pásem

1. Pro optimální měření tepové frekvence by vzdálenost mezi snímačem tepové frekvence a konzolí neměla přesáhnout 80 cm.

2. Pro optimální snímání tepové frekvence nastavte polohu pásu tak, aby byly snímače v kontaktu s pokožkou.

Senzory před použitím navlhčete.

Jak je znázorněno na obrázku, senzory jsou černé pryžové plochy po obou stranách středové části.

3. Na měření srdečního tepu mohou mít vliv i další příčiny: oblečení, ochlupení na hrudi, nečistoty na pásu.

4. Neobvyklé blikání displeje nebo porucha

Baterie je pravděpodobně vybitá, proto je třeba ji vyměnit.

hrudní pás
Na displeji se zobrazuje nápis "service"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce blikat nápis „GO service“. Jde o upozornění na nutnost údržby přístroje.

Doporučujeme pás promazávat.

Používejte mazivo: https://www.decathlon.fr/p/kit-lubrifiant-pour-tapis-de-course/_/R-p-119636?mc=8326425

Pro smazání zprávy:

Jakmile je bezpečnostní klíč zasunut a objeví se servisní zpráva, podržte tlačítko "STOP" a "+" po dobu 3 s.

 

Run100 Servis
Nákres dílů
Nákres dílů Run100

Údržba výrobku

Pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Čištění po každém použití:

1. Pás vypněte.

2. Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku. Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru. Otřete také celou plochu běhounu. Místa pod běhounem nečistěte.

Doporučení k pravidelné údržbě

Jednou za měsíc utáhněte všechny šrouby.

Každých 200 uběhnutých km promažte desku.

Zvedněte nebo přesuňte výrobek, abyste pod ním mohli vysávat.

 

Doporučení ke skladování

Pás neskladujte venku a ve vlhkém prostředí.

Běžecký pás položte na vhodnou podložku (např. Domyos Training Mat).

Omezení použití

Pouze na domácí použití. 

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg. 

Centrování běhounu

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR) mm, který byl v balení s pásem.  1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

 

Jak zkontrolovat správné napětí běhounu

Napětí RUN100 musí být 1,7 (+/- 0,1).Zkontrolujte na displeji napětí:

Pokud je hodnota nižší, je potřeba pás utáhnout. (Utáhněte 2 šrouby zadního válce ve směru hodinových ručiček).

Pokud je hodnota vyšší, je potřeba pás povolit. (Povolte 2 šrouby zadního válce proti des směru hodinových ručiček).

Půl otáčka klíčem = 0,1

Pro nastavení vyberte záložku "napětí běhounu " v části ÚDRŽBA.Jak zjisti na ovládacím panelu hodnotu napnutí pásu:

1. Stoupněte si na stupátka.

2. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte tlačítka " START  "a " STOP " po dobu 3 s.

3. Na ovládacím panelu se zobrazí „start“, stiskněte tlačítko " START " a vložte bezpečnostní klíč.

4. Pás se spustí rychlostí 5 km/h a na ovládacím panelu se zobrazí napnutí běžeckého pásu (proveďte potřebná seřízení).

5. Stiskněte tlačítko " STOP " pro dokončení.

Jak nastavit napětí běhounu běžeckého pásu.

Napětí běhounu

Běhoun je díl podléhající opotřebení, takže jeho napětí časem povoluje. Ve chvíli, kdy začne klouzat, je třeba jeho napětí obnovit.

 

1. a 2. Otočte oba šrouby o půl otáčky po směru hodinových ručiček.(Pokud je potřeba, postup opakujte, ale dejte pozor, abyste běhoun neutáhli příliš).

 

3. Běhoun má správné napětí, pokud jej můžete na každé straně nadzdvihnout o 2 až 3 cm.

Promazání běhounu

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití). Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shop https://www.decathlon.cz/p/mazivo-na-bezecke-pasy/_/R-p-119636?mc=8326425.  1. a 2. Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí.  3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

Promazání běhounu

Doporučení k preventivní údržbě

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*

 

*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

RUN100

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU?

Údržba a opravy v servisu

Podívejte se na servisní úkony* pro údržbu a opravu vašeho pásu.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly a případný dojezd technika). Servis fitness strojů pro Decathlon zajišťuje externí partner. Pro zadání zakázky opravy kontaktujte svojí prodejnu, která vám podle popisu problému může stanovit přibližnou cenu opravy.

Návod

  • RUN100

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

  • NÁVOD

    Pokyny k údržbě a skladování

RUN100

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.